VỆ BINH TINH TÚ 2017

  -  
396
*
Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú369
*
Syndra Vệ Binh Tinh Tú310
*
Ezreal Vệ Binc Tinh Tú369
*
Soraka Vệ Binh Tinh Tú310

Bên cạnh đó, mẫu đôi mắt Mimày cũng trở thành được mlàm việc xuất kho với giá bán 65 RP.

*Giá các gói đã gồm điều chỉnh chính xác hơn vì bao gồm sự cụ trong Cửa Hàng. Chúng tôi sẽ không còn trả lại thiết bị phẩm với phần nhiều các bạn đang tải.

Dường như, những gói trang phục tiếp sau đây sẽ tiến hành khuyến mãi từ thời điểm ngày 8/9 cho đến khi hết ngày 25/9 nhỏng sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binc Tinc Tú + tướng mạo + size cài đặt trận

2269 -> 1833 RP ví như chưa tồn tại tướng

1635 RPhường trường hợp đang bao gồm tướng

Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú + tướng mạo + form tải trận
Syndra Vệ Binh Tinh Tú + tướng mạo + size cài trận
Ezreal Vệ Binh Tinch Tú + tướng mạo + khung mua trận
Soraka Vệ Binch Tinc Tú + tướng + form thiết lập trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki Và Baki
Mẫu đôi mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binc Tinch Tú + tướng + khung sở hữu trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune Vệ Binc Tinc Tú + tướng tá + form mua trận

458-> 413

Biểu tượng Boki Và Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra Vệ Binh Tinch Tú + tướng tá + form sở hữu trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal Vệ Binch Tinh Tú + tướng + form cài trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka Vệ Binc Tinc Tú + tướng + form tải trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với đông đảo các bạn đang gồm tướng và download phục trang lẻ, lúc mua gói, các các bạn sẽ mua thêm hình tượng và form sở hữu trận.Khung mua trận của các trang phục vẫn chỉ rất có thể được mua lúc mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ tiến hành đóng lại, đồng nghĩa tương quan cùng với bài toán những các bạn sẽ thiết yếu cài đặt gói nhằm cài khung sở hữu trận của những bộ đồ này nữa. Tuy nhiên, các trang phục đã vẫn được nhỏ lẻ làm việc mục Trang Phục trong Cơ sở.Khung tải trận trường tồn vĩnh viễn

tin tức hỗ trợ

*