Thursday . 29 July . 2021

Điểm Uy danh là nhằm xác định Chức của thành chủ lúc tsi gia Ngọa Long. Điểm Uy Danh đã đạt được dễ dàng nhất Lúc quý thành công ty tmê man gia tấn công người nghịch khác.


Bạn đang xem: Cẩm nang game


Xem thêm: Đuôi Heic Là Gì ? Cách Mở Và Chuyển Đổi Sang Jpg, Png Trên Windows


Xem thêm: I Wanna Be The Boshy - Download Link : Iwbtb


Nhưng, đặc trưng hơn cả, Lúc Uy Danh đạt tới những nút điểm nhất thiết, quý thành nhà vẫn nhận ra Võ tướng.

*

Trong loạt nội dung bài viết này, Ngọa Long bổn trang đang trình làng hệ thống Võ tướng mạo chiêu theo điểm Uy Danh của nước Ngô. Các thành công ty vẫn biết yêu cầu đạt từng nào Uy Danh để có được võ tướng mong muốn. Kèm theo đó là các chỉ số nằm trong tính của võ tướng, cũng tương tự quý hiếm lớn lên của tướng mạo sau mỗi lần đưa sinc, nhất là tài năng của võ tướng.

Uy danh Tướng Thuộc tính Giá trị lớn mạnh (sau các lần gửi sinh) Phí trọng dụng Chức Kỹ năng Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí
500 Tôn Hưu 64 40 79 1.3 1 2 2000 Trí tướng Trị liệu
2000 Tô Mậu 72 70 64 1.8 1.8 1.7 3000 Chiến tướng Đột kích
5000 Chu Nhiên 82 70 65 2.2 2.4 2 3000 Thống lĩnh Thư kích
10000 Tiểu Kiểu 44 42 72 1 1 2.7 5000 Trí tướng Phấn chấn
15000 Tưởng Khâm 79 85 56 2.5 2.6 2 5000 Cnóng quân Hoành tảo
23000 Trương Hoành 41 41 88 1.7 1.7 2.8 8000 Mưu thần Hải tiếu
32000 Lăng Tháo 87 81 54 2.5 2.3 2 8000 Thống lĩnh Giao chiến
42000 Trần Võ 75 82 45 2.1 2.4 1.7 8000 Cấm quân Thiết bích
58000 Hàn Đương 81 86 54 2.1 2.8 2 8000 Nguim soái Ám sát
78000 Đinc Phụng 80 83 75 1.8 2.3 2 8000 Hùng binh Liên kích
100000 Trương Chiêu 41 42 85 1.7 1.7 2.7 8000 Trí tướng Nhục mạ
150000 Gia Cát Cẩn 84 63 83 2.3 1.9 2.2 8000 Trí tướng Thủ hộ
210000 Lăng Thống 78 87 52 2.7 2.1 1.9 8000 Hùng binh Độc tiêu
270000 Trình Phổ 83 84 78 2.4 2.2 2.2 10000 Cnóng binh Kỵ kích
330000 Phan Chương 78 85 66 2.4 2.5 2.2 10000 Hùng binh Hổ khiếu
390000 Từ Thịnh 88 89 84 2.2 2 2.1 10000 Cấm binh Liên hoàn
450000 Lục Kháng 90 64 92 2.4 2.2 2.6 10000 Quân sư Lãng đào
500000 Tôn Quyền 73 67 83 2.3 1.9 2.8 10000 Kỳ binh Hiệu lệnh
580000 Lữ Mông 90 85 74 2.5 2.6 2.8 10000 Hùng binh Ngự giáp


Chuyên mục: Tin Tức

M88