TƯỚNG THÁP THÍ LUYỆN NGÔ

  -  

lúc thành chủ nên đạt phong cách 75 trở lên, khối hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động hóa mở Tháp Thí Luyện.

Bạn đang xem: Tướng tháp thí luyện ngô

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, những thành chủ bước đầu chọn tầng để vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng vẫn vượt.

Xem thêm: Irisviel Von Einzbern (Carnival Phantasm), Irisviel Von EinzbernXem thêm: Mẹo Cài Đặt Hình Nền Tin Nhắn Cho Samsung Smartphone Trong "Phút Mốt"

3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại (mỗi lần quá yêu cầu 3 Thí Luyện Lệnh, hoàn toàn có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng phương pháp đánh Quân Đoàn trong số Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng sắp đến vượt: những thành chủ nên tham khảo trước rồi sắp xếp đội hình tương khắc để thừa tháp 1 cách dễ dàng nhất.

*

Đây là danh sách tổng thể các võ tướng nhận được từ Tháp Thí Luyện nước Ngô.

Số tầng Tướng kỹ năng Chức Hồn tướng thuộc tính quý hiếm tăng trưởng (sau những lần chuyển sinh) chỉ huy Võ Trí lãnh đạo Võ Trí
5 Tôn Thiều Thuần Kích Thống lĩnh 100 80 78 76 2.1 2.3 2.4
10 Lữ Đại Uy Phong Thống lĩnh 400 78 77 68 2.5 2.4 2
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Đổng Tập Tật Xung Nguyên soái 1.500 74 81 47 2.1 2.6 1.7
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Chu Trị Khích Lệ Trí tướng 3.000 70 58 72 1.8 1.6 1.7
20 Phan Phượng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thư Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Cổ Ung Địa Liệp Quân sư 9.000 62 62 87 2.1 2.1 2.8
33 Gia mèo Khác Sơn Băng Mưu thần 11.500 70 58 90 2 2.1 2.9
38 Tôn Kiên Hám Địa Nguyên soái 13.000 96 91 77 2.2 2.6 2
43 Hoàng Cái Khổ Kế Cấm quân 15.000 79 83 69 2 2.8 2
48 Tôn Hoàn Phi Xạ Thống lĩnh 18.000 85 87 78 2 2.5 2.2
53 Lỗ Túc Hư Vô Quân sư 22.000 90 57 94 2.4 1.9 3
58 Cam Ninh Nộ Sát Hùng sư 28.000 88 94 78 2.3 2.8 1.3
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Chu Thái Đan Kỵ Nguyên soái 48.000 81 93 48 2.8 2.6 1.6
68 Chu Hoàn Phá Quân Tiên phong 60.000 89 84 81 2.2 2.5 2.2
73 Lục Tốn Hồng Viêm Quân sư 80.000 98 66 96 2.5 2.2 2.8
78 Chu Du Binh Tiễn Mưu thần 100.000 98 72 97 2.6 1.8 3
83 Tôn Sách Chế Bá Cấm quân 120.000 95 92 75 2.7 2.5 1.5