Truyên Gay Hay

  -  
*
Người Chồng Mù ">

Người Chồng Mù

Tác giả: Yeninari1911 - Thể các loại : Đam mỹ, Ôn nhu sủng bà xã công - tối ưu, thương ông xã thụ, cường công - cường trúc, sủng, ngọt, HE, rất lâu ngược ít, pha ít hài...- Tác trả : Yến Inari - Cp : Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên- CP.. phụ : Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành, Hoàng Vũ Hàng - Đình Trình Hâm, Hoàng Kì Lâm - Ngao Tử Dật... - Mô tả truyện Đọc tiếp


*
Hận...">

Hận...

Tác giả: Karu_Iru ôi hoàng tử xin hãy tha sản phẩm cho sự lỡ tay xóa chương thơm truyện thành xóa truyện lày cụa toii