Trực tiếp game

  -  
ttg869l): "Tâm sự vày lí vày nghỉ trò chơi sau 7 năm góp sức