Thỏ Có Mấy Chân

  -  

Bài 1: Gà nhiều hơn thỏ 28 con. Chân gà nhiều hơn thế nữa chân thỏ 40 chân. Hỏi tất cả bao nhiêu nhỏ gà?

Cách 1:

Giả sử số thỏ là 10 nhỏ => Số con gà là: 10 + 28 = 38 con

Mỗi con gà tất cả 2 chân, mỗi bé thỏ gồm 4 chân nên:

Số chân con kê là: 38 x 2 = 76 chân

Số chân thỏ là: 10 x 4 = 40 chân

Chân gà nhiều hơn thế nữa chân thỏ: 76 - 40 = 36 chân


Thực tế chân gà nhiều hơn nữa chân thỏ cần ta vẫn cần thêm bớt số gà, thỏ làm sao để cho vừa. Để hiệu số gà, thỏ ko đổi với hiệu số chân con kê và thỏ tăng lên thì ta nên cùng bớt số gà, thỏ đi 1 lạng nhất định

Nếu gà, thỏ cùng tiết kiệm hơn 1 con thì số chân kê sẽ ngắn hơn 2 còn số chân thỏ ít hơn 4 => Hiệu số chân gà, thỏ tăng thêm 2

=> Để hiệu số chân gà, thỏ tạo thêm 4 thì buộc phải bớt gà, thỏ mỗi bên 2 con

=> Số gà là: 38 - 2 = 36 con

Số thỏ là: 36 - 28 = 8 con

Vậy tất cả 8 nhỏ thỏ cùng 36 con gà.

Bạn đang xem: Thỏ có mấy chân

*

Cách 2:

Gọi số con thỏ là a (con) (a > 0) => Số con gà là: a + 28 con

Số chân kê là 2 x (a + 28) = 2a + 56

Số chân thỏ là: 4a

Ta có số chân kê hơn số chân thỏ là 40 chân nên:

2a + 56 - 4a = 40

56 - 2a = 40

=> a = 8

Vậy có 8 con thỏ với 36 bé gà

Bài 2: 1 nhỏ thỏ bao gồm 4 chân , 1 con gà bao gồm 2 chân . Hỏi 2 con thỏ và 4 bé gà gồm bao nhiêu chân?

Số chân của 2 con thỏ là :

2 x 4 = 8 ( chân )

Số chân của 4 con gà là :

4 x 2 = 8 ( chân )

Số chân của 2 nhỏ gà và 2 con thỏ là:8 + 8 = 16 ( chân )

=> Đáp số: 16 chân 

Bài 3: Có 12 bé vừa kê vừa thỏ đếm được 32 chân. Hỏi gồm mấy gà, mấy thỏ?

Một bé gà có 2 chân, một con thỏ gồm 4 chân.

Xem thêm: Xem Phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5 : Vân Chi Phàm (45/45 Thuyết Minh)

Giá sử 12 con đều là thỏ thì số chân vẫn là:

12 × 4 = 48 (chân)

Số chân dôi ra là:

48 − 32 = 16 (chân)

Số chân dôi ra bởi ta đã vắt gà bằng thỏ. Những lần thay một nhỏ gà bằng 1 nhỏ thỏ thì số chân dôi ra là:

4 − 2 = 2 (chân)

Số con gà là:

16 : 2 = 8 (con)

Số thỏ là:

12 - 8 = 4 (con)

Vậy gồm 4 bé thỏ với 8 con gà

Bài 4: Mỗi bé thỏ có 2 chiếc tai với 4 loại chân. Hỏi 5 bé thỏ có

a. Bao nhiêu cái tai?

b. Bao nhiêu cái chân?

a. Số tai của 5 bé thỏ gồm :

2 ⨯ 5 = 10 (tai)

b. Số chân của 5 nhỏ thỏ tất cả :

4 ⨯ 5 = trăng tròn (chân)

Đáp số : 10 tai thỏ

trăng tròn chân thỏ

Bài 5: Vừa gà vừa thỏ,

Chạy vòng trong sân,

4 chú vừa tròn,

10 chân đếm chẵn.

Xem thêm: Tải Game League Of Stickman Mod (Vô Hạn Tiền, Kim Cương) 6, Tải Game League Of Stickman 6

Hỏi gồm bao nhiêu bé gà với thỏ?

Một bé gà gồm 2 chân, một nhỏ thỏ gồm 4 chân.

Giá sử 4 con đều là thỏ thì số chân sẽ là:

4 × 4 = 16 (chân)

Số chân dôi ra là:

16 − 10 = 6 (chân)

Số chân dôi ra do ta đã rứa gà bởi thỏ. Những lần thay một bé gà bằng 1 con thỏ thì số chân dôi ra là: