Shuten doji

AttackHPDefenseSpeedCritical %313611165375103→11310%Evolution MaterialAzure Carp (Mid)x8Azure Carp (High)x16Lightning Drum (Mid)x8Lightning Drum (High)x16Evolution AbilityDEF +10%SoulSoultake x4 + Crit % x2 or Scarlet x4 + Crit % x2;Attribute Focus: attack/attack/critical

Rating
Bạn đang xem: Shuten doji

Skills

*
Calabash Spray
Cost0 Orb
DescriptionST 100% attaông xã dmg, additional attaông chồng per layer of Madness
Level upLv.2 +5% dmg
Lv.3 +5% dmg
Lv.4 +5% dmg
Lv.5 +10% dmg

*
Madness
Cost0 Orb
Description1/2 chance of acquiring 1 layer of Frenzy at end of turn; 25% to acquire 1 layer when receiving attack; max 4 layers possible
Level up
Not Upgradable

*
Healing Rage
Cost3 Orb
DescriptionRestore 30% of max HPhường và increase Move sầu Bar by một nửa. Shuten Doji then goes demoniac for the number of turns equal to the number of layers of Madness he has. During this time, he’s immune khổng lồ Taunt, Freeze, Silence, Daze, Sleep, Morph, và Confusion.

Xem thêm: Tháo Ổ Cứng Laptop Đúng Cách, Khi Nào Nên Thay Ổ Cứng Laptop


Xem thêm: Chần Chờ Gì? Cài Đặt Ngay Wifi Chùa Cho Laptop ? Làm Thế Nào Để Hack Wifi Chùa Cho Laptop


He also steal HP equal lớn 10% of damage during this time. All layers of Madness are consumed when his demoniac state ends. Cannot use this skill while he’s demoniac or has no Madness
Level upLv.2 +5% HP steal
Lv.3 +5% HP steal
Lv.4 +5% HPhường steal
Lv.5 +5% HP steal

Acquisition

Sumtháng, Shards (Guild, Demon Parade, Encounter)

Bounty

Chapter 10 – quái nhân Shuten Doji has 2; Soul – Stage Seven has 1;Raid/PVP. – not common

Sample Team

Verdict

Attachồng Skills does not consume spirit fires; suitable for counter but need time to lớn warm up


Chuyên mục: Tin Tức