Resurrection Là Gì

  -  
(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) And through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.

Bạn đang xem: Resurrection là gì


(Xuất Ê-díp-đánh Ký 14:4-31; 2 Các Vua 18:13–19:37) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng cho biết thêm Ngài tất cả ý muốn chữa trị lành loài bạn khỏi “những sản phẩm công nghệ tật-bịnh”, thậm chí còn làm bạn bị tiêu diệt sinh sống lại.
62 And arighteousness will I send down out of heaven; and truth will I send forth out of the earth, khổng lồ bear btestimony of mine Only Begotten; his cresurrection from the dead; yea, and also the resurrection of all men; and righteousness & truth will I cause to sweep the earth as with a flood, to dgather out mine elect from the four quarters of the earth, unkhổng lồ a place which I shall prepare, an Holy City, that my people may gird up their loins, and be looking forth for the time of my coming; for there shall be my tabernacle, & it shall be called eZion, a fNew Jerusalem.
62 Và ta đang gởi asự ngay lập tức chính trường đoản cú bên trên ttách xuống; cùng ta đang gởi blẽ thật mang đến cthế gian, để dlàm bệnh đến Con Độc Sinc của ta; esự phục sinh của fan trường đoản cú cõi chết, đề nghị, cùng luôn luôn cả sự phục sinc của toàn bộ phần đông người; với ta vẫn tạo nên sự ngay chủ yếu với lẽ thật quét qua thế gian nhỏng một trận lụt, nhằm ftổ hợp dân tinh lọc của ta, từ tư phương thơm ttránh của thế gian, vào một trong những khu vực mà lại ta vẫn chuẩn bị, chính là TP Thánh, ngõ hầu dân của ta có thể thắt lưng mình, cùng chờ đợi ngày ta đến; bởi vì địa điểm này sẽ là đền rồng tạm thời của ta, và nó sẽ tiến hành call là Si Ôn, một gTân Giê Ru Sa Lem.
Đức Giê-hô-va cảm thấy gắng nào về Việc làm cho bạn sống mái lại, và làm thế nào chúng ta hiểu rằng cảm xúc của Ngài?
(John 11:41, 42; 12:9-11, 17-19) In a touching way, it also reveals the willingness & desire of Jehovah và his Son lớn perkhung the resurrection.
Câu cthị xã cảm cồn này cũng cho thấy thêm Đức Giê-hô-va cùng Con ngài sẵn lòng và mong muốn làm cho bạn chết sống lại.
(John 3:36; Hebrews 5:9) If because of weakness they commit a serious sin, then they have a helper, or comforter, in the resurrected Lord Jesus Christ.
(Giăng 3:36; Hê-bơ-rơ 5:9). Nếu chúng ta phạm một tội nặng vị yếu đuối, bọn họ có đấng giúp sức giỏi đấng an ủi là Chúa Giê-su Christ được sinh sống lại (I Giăng 2:1, 2).
The main villains are the Four Devas, a demonic society attempting to lớn resurrect Angra for world domination.
Nhân trang bị bội phản diện chính là Four Devas, một thủ lĩnh của một đội nhóm chức ác quỷ nỗ lực hồi sinh Angra nhằm kẻ thống trị nhân loại.
34 Jesus said lớn them: “The children of this system of things* marry and are given in marriage, 35 but those who have been counted worthy of gaining that system of things và the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage.
34 Chúa Giê-su trả lời: “Con cái đời* này cưới vk gả chồng, 35 nhưng những người được xem như là xứng đáng được sinh sống lại cùng hưởng sự sống vào đời* bắt đầu sẽ không còn cưới vk gả ck.
These too are in God’s memory và thus will be resurrected, for the Bible promises: “There is going khổng lồ be a resurrection of both the righteous & the unrighteous.”—Acts 24:15.
Những fan này cũng nằm trong trí nhớ của Đức Chúa Ttách với cho nên vì vậy sẽ tiến hành sinh sống lại, vày Kinh-thánh nói: “Sẽ tất cả cuộc đời lại của bạn công-bình cùng không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ dùng 24:15).
(Romans 5:19) As God’s High Priest in the heavens, Jesus will apply the merit of his perfect human sacrifice in restoring all obedient mankind, including billions of the resurrected dead, to lớn human perfection, with the prospect of living forever in happiness on a Paradise earth.

Xem thêm: Tin Tức, Sự Kiện Liên Quan Đến Đu Dây Điện, Em Đu Dây Điện


Với tứ biện pháp là Thầy Tế-lễ Thượng-phđộ ẩm của Đức Chúa Ttránh trên trời, Giê-su đã áp-dụng Việc ngài hy-sinh mạng sống trọn vẹn của chính mình bên trên khu đất để khiến cho tất cả những người vâng lời, trong số đó bao gồm sản phẩm tỷ bạn bị tiêu diệt được sống lại, phục-hồi lại được sự hoàn toàn với triển-vọng được sống đời đời kiếp kiếp vào hạnh-phúc khu vực địa-lối.
Jesus’ life was so valuable that after Jehovah resurrected Jesus to heaven, Jehovah gave all humans who exercise faith in Jesus the opportunity lớn live sầu forever.
Sự sinh sống của Chúa Giê-su quý hiếm tới mức sau khi Đức Giê-hô-va làm đến Chúa Giê-su sinh sống lại sống bên trên ttách, Đức Giê-hô-va vẫn ban mang đến mọi ai diễn tả đức tin chỗ Chúa Giê-su thời cơ sinh sống đời đời kiếp kiếp.
(Matthew 25:40) When Jesus appeared to lớn Mary Magdalene on his resurrection day, he spoke of his spiritual brothers when he said to her: “Be on your way to my brothers.”
Lúc Giê-su hiển thị thuộc Ma-ri Ma-đơ-len vào ngày ngài sinh sống lại, ngài nói tới các đồng đội thiêng liêng của ngài.
What will they vì there with Jesus?— The Bible says that his disciples who have a part in “the first resurrection” will live sầu in heaven & rule over the earth “as kings with him for the thous& years.” —Revelation 5:10; 20:6; 2 Timothy 2:12.
Họ đã làm cái gi với Chúa Giê-su sinh sống bên trên đó?— Kinh Thánh bảo rằng đầy đủ môn đồ dự phần trong “sự sinh sống lại đồ vật nhất” sẽ sinh sống bên trên ttách với ách thống trị khía cạnh đất “cùng với Ngài trong một nlẩn thẩn năm”.—Khải-huyền 5:10; 20:6; 2 Ti-mô-thê 2:12.
In North America, the film was released alongside Split, The Founder, The Resurrection of Gavin Stone và the wide expansion of 20th Century Women, & was expected to lớn gross $16–20 million from about 3,651 theaters in its opening weekover.
Tại thị phần Bắc Mỹ, bộ phim truyền hình được xây đắp cạnh bên Tách biệt, The Founder, The Resurrection of Gavin Stone với tuần chiếu mở rộng của 20th Century Women và dự kiến đã tiếp thu 16 tới 20 triệu USD trường đoản cú khoảng 3.651 rạp phim vào tuần đầu công chiếu.
The apostle Paul wrote of the resurrection of “those who belong khổng lồ the Christ” as occurring “during his presence.”
Sứ vật dụng Phao-lô viết về việc sống lại của “những người trực thuộc Đấng Christ” vẫn xảy ra vào “kỳ hiện hữu của ngài”.
The holy scriptures contain no proclamation more relevant, no responsibility more binding, no instruction more direct than the injunction given by the resurrected Lord as He appeared in Galilee to lớn the eleven disciples.
Thánh thỏng ko ghi lại một lời tuyên ổn tía làm sao đặc biệt bởi, một trách nhiệm như thế nào ràng buộc bằng, lời chỉ dẫn nào trực tiếp bằng lệnh truyền vị Chúa phục sinh chỉ dẫn lúc Ngài hiện nay mang lại sống Ga Li Lê cùng mười một môn sinh.
5 Before ascending to heaven, the resurrected Jesus Christ appeared lớn his disciples và assigned them an important work.
5 Sau khi được sinh sống lại, Chúa Giê-su đang hiển thị cùng với những môn sinh cùng giao cho chúng ta một công việc đặc biệt, rồi ngài thăng thiên.
We can have the happy hope of even seeing our deceased relatives & loved ones again when, through the resurrection, death is defeated. —1 Thessalonians 4:13; Luke 23:43.

Xem thêm: Khám Phá Chợ Trời Nhật Tảo Đồ Cũ Lớn Nhất Sài Gòn, Dạo Chợ Trời Nhật Tảo


Chúng ta cũng rất có thể nuôi mong muốn xuất xắc diệu là gặp mặt lại những người thân yêu đã mất, lúc chúng ta được sống lại, cùng sự bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng đánh bại (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13; Lu-ca 23:43).