Reliable là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reliable là gì

*
*
*

reliable
*

reliable /ri"laiəbl/ tính từ chắc chắn, đáng tin cậy; chuẩn xác (tin tức...)a reliable man: một bạn đáng tin cậyreliable information: tin tức vững chắc chắn
an toànbảo đảmđảm bảoreliable communication: sự truyền thông đảm bảođáng tin cậyLĩnh vực: toán và tintin cậy đượcprobability of reliable workxác suất thao tác tin cậyreliable communicationsự truyền thông tin cậyreliable informationthông tin (có) thựcreliable linkliên kết tin cậyreliable linksự liên hệ tin cậyreliable timing signaltín hiệu nhịp tin cậyreliable transfer servermáy tính công ty chuyển tin cậychắc chắnreliable guarantee: sự đảm bảo chắc chắnđáng tinreliable account: thông tin tài khoản đáng tin cậyreliable indicator: chỉ báo xứng đáng tin cậyreliable performance: kĩ năng đáng tin cậyreliable product: sản phẩm đáng tin cậyreliable product: hàng tin cậy (về hóa học lượng)đáng tin cậyreliable account: thông tin tài khoản đáng tin cậyreliable indicator: chỉ báo xứng đáng tin cậyreliable performance: anh tài đáng tin cậyreliable product: thành phầm đáng tin cậyreliable product: hàng đáng tin cậy (về chất lượng)sự bảo đảm chắc chắnreliable firmhãng tin cậy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reliability, reliance, rely, reliable, unreliable, reliant, reliably


*Xem thêm: Các Lỗi Failed To Initialize Steam Đơn Giản Như Giỡn :V, Các Lỗi Thường Gặp Khi Cài Đặt Và Chơi Game

*

*

reliable

Từ điển Collocation

reliable adj.

VERBS be, prove, seem | become | consider sth

ADV. extremely, highly, very It has a highly reliable control system. | absolutely, completely, perfectly, totally He"s a good musician & totally reliable. | not entirely, not exactly, not terribly, not wholly | fairly, quite, pretty, reasonably | enough, sufficiently These measurements are reliable enough for most purposes.

PREP. as This statement is not reliable as evidence.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Web Game Bảo Bối Thần Kỳ H5 Coupon, Bảo Bối Thần Kỳ H5

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: dependable devoted faithful loyal safe stable steadfast sure true trustworthyant.: unreliable