PURSUIT LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
pursuit pursuitdanh từ bỏ (pursuit of something) hành vi tiếp tục theo xua đuổi the pursuit of profit was the main reason for the changes sự chạy theo lợi nhuận là tại sao chính của những biến đổi này she devoted her life to lớn the pursuit of pleasure cô ta dành riêng cả cuộc đời mình vào thú vui chơi giải trí cái mà bạn ta dành riêng thời giờ, nghị lực đến nó; công việc và nghề nghiệp hoặc hoạt động artistic/literary/scientific pursuits phần nhiều hoạt độngtheo xua đuổi nghệ thuật/văn học/khoa học tập to be engaged in/devote oneself to worthwhile pursuits hiến đời mình mang lại những nghề nghiệp xứng xứng đáng in pursuit of somebody/something xua bắt ai/cái gì thirty grown men in pursuit of a single fox ba mươi fan lớn dí bắt vỏn vẹn một nhỏ cáo in pursuit of something đi tìm; mưu mong people travelling about the country in pursuit of work những người dân đi khắp cả xứ nhằm tìm vấn đề làm in (hot) pursuit đuổi cạnh bên a fox with the hounds in hot pursuit bé cáo bị lũ chó săn dính theo ráo riết sự theo đuổi, sự theo dõi
*
/pə"sju:t/ danh từ bỏ sự đuổi theo, sự xua đuổi bắt, sự truy vấn nã, sự tróc nã kích sự theo đuổi, sự đeo đuổi (một mục đích...) sự đi tìm, sự mưu ước the pursuit of happiness sự đi tìm hạnh phúc, sự mưu cầu hạnh phúc công việc và nghề nghiệp theo đuổi, các bước đeo đuổi, thú vui đeo đuổi daily pursuit những câu hỏi làm hàng ngày literary pursuits chiếc nghiệp văn chương đeo đuổi lớn abandon that pursuit for another bỏ công việc đang đeo đuổi ấy để tìm một quá trình khác !in pursuit of xua theo, đuổi bắt (thú săn, kẻ địch) treo đuổi, mưu cầu (cái gì)
*