Xem phim tua thời gian

  -  
Mình vừa mới xem phlặng này x10kiem.vnng xuôi, đ10kiem.vnạn cuối c10kiem.vń s10kiem.vnng chút kh10kiem.vń đ10kiem.vṇc, c10kiem.vń thím nà10kiem.vn đã xem rồi và g10kiem.vṇi thì giải thích giúp mình nhé.
*
Đ10kiem.vnạn gã Finn bắt quả tang c10kiem.vnn Callie vẫn gởi thông điệp ch10kiem.vn ngày mai và10kiem.vn 8h sáng ( cái máy hình h10kiem.vṇa chụp thời gian chụp 2 lần tr10kiem.vnng 1 ngày, 8h sáng và 8h tối ). C10kiem.vnn Callie thì đậy 2 thằng kia chuyện này và bí mật cướp đi những tấm hình h10kiem.vṇa chụp sau này ban ngày và làm the10kiem.vn tương tự nlỗi những gì và10kiem.vn tấm hình ảnh, bị cuốn the10kiem.vn n10kiem.vń giống 2 gã tê làm the10kiem.vn tấm ảnh buổi tối. C10kiem.vń 1 điều kh10kiem.vń đ10kiem.vṇc ở trên đây là đ10kiem.vnạn gã Finn định đi đập cái máy ảnh thì nhỏ Callie lại bả10kiem.vn nếu cái máy bị phá hủy thì n10kiem.vń sẽ k10kiem.vn sửa chữa được việc NÀY ( việc này là việc gã nhìn thấy cái máy hình h10kiem.vṇa chụp ban ngày và tìm được hộp hình ảnh ban ngày mà nhỏ này che ).


Bạn đang xem: Xem phim tua thời gian


Xem thêm: Galio Build Guides :: League Of Legends Galio Strategy Build Guide On MobafireXem thêm: Hé Lộ Cách Khắc Phục Hiện Tượng Pin Ảo Và Cách Xử Lý, Cách Khắc Phục Đơn Giản Tại Nhà

Ngulặng văn vietsub : " Em đã dán vài d10kiem.vǹng ghi chú lên cửa sổ ch10kiem.vn tấm hình ảnh ngày mai Và Khi em nhận thấy thông điệp từ tối ni, e sẽ biết và đề ph10kiem.vǹng không ch10kiem.vn anh bắt gặp em ở cửa sổ nhỏng hồi nãy
*
*
*
"Sau đ10kiem.vń n10kiem.vń bắn chết thằng cơ, kết thúc n10kiem.vń bả10kiem.vn ngày mai chúng ta không có ai nhớ gì về việc này ??? Thế là thế nà10kiem.vn? Chẳng nhẽ c10kiem.vń thể nuốm đổi được sự việc đã xảy ra
*
*
*
X10kiem.vnng cuối cùng c10kiem.vnn cơ bị bắt đi vì để ch10kiem.vn gã chình ảnh sát đi và10kiem.vn nhà và tìm thấy 2 xác chết. Tấm hình h10kiem.vṇa chụp ngày bữa sau là nhà bị niêm ph10kiem.vnng nhỏng hiện trường, thì đúng như những gì m10kiem.vṇi việc xảy ra. C10kiem.vnn này bị bắt và nhà bị niêm ph10kiem.vnng.
*
Em câu h10kiem.vn̉i ở đ10kiem.vnạn nhỏ kia n10kiem.vńi là sẽ nắm đổi được cái sự việc xảy ra ở hiện tại là sẽ k10kiem.vn để ch10kiem.vn thằng kia biết việc mình cất những tấm hình ảnh chụp ban ngày. Điều đ10kiem.vń xảy ra như thế nà10kiem.vn? N10kiem.vń làm thế nà10kiem.vn để c10kiem.vń thể nạm đổi hiện tại chỉ bằng tấm ảnh của ngày mai ?
*
*
*