PHA RI SI, NGƯỜI

  -  
Trang ChínhHomeKinh ThánhGây Dựng tâm LinhThần HọcTham KhảoTìm hiểu Tin LànhChứng ĐạoThư ViệnThánh NhạcXem VideoBản thiết bị

*
Khi nào bởi cớ ta mà fan ta mắng nhiếc, bắt bớ, với lấy gần như điều dữ nói vu cho những ngươi, thì những ngươi sẽ tiến hành phước. Hãy vui vẻ, cùng nức lòng mừng rỡ, vì chưng phần thưởng những ngươi ở trên trời sẽ béo lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ những đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

Bạn đang xem: Pha ri si, người

Ma-thi-ơ 5:11-12

*




Bạn đã ở: home xem thêm Cơ Đốc trường đoản cú Điển tởm Thánh Pha-ri-si, Người

Pha-ri-si, Người Pharisees. Pharisiens (biệt riêng).

Ý nghĩa tên Pha-ri-si là "biệt riêng biệt ra, " tự Pârash tức "phân rẽ" (Phao-lô cần sử dụng Rô-ma 1:1; Ga-la-ti 1:15), là chỉ về một phái người cẩn thận biệt mình ra nhằm tránh ngoài sự ô uế mà quy định cấm, cùng tự giữ lại mình về phần đông điều cơ mà thường dân ít lo đến.

I. Lịch sử.-- sau khi người Do-thái từ bỏ Ba-by-lôn trở về nắm quốc (536 T.C.), có một số trong những người sốt sắng kính cúng Chúa, nghiêm giữ hiện tượng pháp, với lấy E-xơ-ra có tác dụng gương; về sau gọi là phái Hasidaeans (hăsidh#m, tức là người tin kính hoặc thanh giáo đồ.) Sau thân vòng fan Do-thái, có bố phe quan hệ: phe Sa-đu-sê, phe Essenes (sống ẩn dật, xung khắc khổ, coi của nả như tài trang bị chung), cùng phe Pha-ri-si (có lẽ nghiêm nhặt hơn hết, Công vụ 26:5.) ngoài ra cả nhị phe Pha-ri-si cùng Essenes đều tiếp nối phái Hasidaeans. Cứng cáp nguyên sẵn tất cả phe Pha-ri-si trước cơn chiến trận Macchabée, cốt để phản kháng tinh thần đồng bộ với người Hê-lê-nít là phần người Do-thái sẵn sàng chuẩn bị theo hầu như thói tục tín đồ Hy-lạp. Phe Pha-ri-si coi đông đảo thói tục người Hy-lạp là khiếp ghiếc, và khi thấy hầu như thói tục này mở rộng thì hại hãi, nên hô hét dân sự giữ pháp luật Môi-se cách nghiêm nhặt với công nhiên. Vì Antiochus Épiphanes vua nước Sy-ri (175; 164 T.C.), bắt bớ dữ tợn những người dân Y-sơ-ra-ên trung tín không chịu quăng quật Do-thái-giáo và theo sự tín ngưỡng Hy-lạp, cũng bởi vì Antiochus thử tàn phá các sách thánh, truyền ai giữ lại Sách kia hoặc theo lao lý phải bị giết và làm cho ô uế Đền thơ, # chính vì như thế phe Pha-ri-si liên hiệp nghiêm ngặt càng hơn. Phe Hasidaeans là đa số người mạnh dạn trong Y-sơ-ra-ên, không còn thảy đa số tinh nguyện dâng mình giữ nguyên tắc pháp, dự bên trong cuộc nổi loạn của họ Macchabées. Trong phái đó có một số trong những người xứng đáng lẽ nên chiến đấu, lại bỏ vào trú vị trí đồng vắng để khỏi sự hiếp đáp của Antiochus Épiphanes, sau thành phe Essenes. Chắc hẳn rằng ấy là lúc Pha-ri-si tỏ rõ niềm tin của mình, vị hiệp với nhà nghĩa phe Hasidaeans nầy. Tuy nhiên khi sự tự do tôn giáo không còn là chiến trận nữa, cùng trở đề nghị một cuộc tranh chiếm quyền ách thống trị thì phe Pha-ri-si thôi không dự phần hoạt động. Vào kỳ Jonathan với Simon Macchabée là đầu bạn Do-thái (160-135 T.C.), thì không nói tới phe Pha-ri-si. Mà lại trong thời Jean Hyrcan, người Pha-ri-si mới mở ra bằng tên đó. (135-105 T.C.). Jean Hyrcan vốn là môn đệ phe Pha-ri-si, song vì Ê-lê-a-sa nới xấu người mẹ Jean là 1 trong những nữ phu tù, vậy Jeannaeus là nhỏ hoang bầu của fan ngoại không phải là bé thật của A-rôn, thì Hycran khó chịu tuyệt giao cùng với phe Pha-ri-si với theo phe Sa-đu-sê. Alexandre Jeannaeus, nhỏ Jean Hyrcan, báo thù mà đóng góp đinh 800 tín đồ Pha-ri-si trên thập tự. Song khi Alexandre Jeannaeus chết, bà xã góa bạn là Alexandre lên tiếp đến (78 T.C.), và vị nhận biết sức lực xác thịt cần thiết thắng hơn tin tưởng quyết về đạo, thì làm hòa với phe Pha-ri-si. Lúc Alexandre chết, hai nhỏ bà là Jean Hyrcan II với Aristobulus II phản bội nghịch nhau để trên ngôi lãnh chức tế lễ thượng phẩm. Dầu trước hết Jean Hyrcan II bị thua, tuy nhiên vì dựa vào đế quốc La-mã giúp sức mới được đắc thắng. Vì đó, đảng Hê-rốt được đứng đầu, và vày họ thường xuyên phục người La-mã thì càng trở nên thù nghịch cùng với phe Pha-ri-si cùng ganh đua với Sa-đu-sê. Dầu vậy, ảnh hưởng phe Pha-ri-si từ kia trở đi vẫn to hơn hết vào đời sống đạo đức của dân Do-thái.

Trong đời Tân Ước, phe Pha-ri-si có ảnh hưởng rất mập trên cả dân sự, dầu không trực tiếp cai trị, tuy nhiên họ có tiếng nói rất mạnh tại Tòa Công luận (Sanhédrin). Đảng Hê-rốt vì chưng giao kết với quan liêu chức La-mã, phe Sa-đu-sê bởi vì khéo tổ chức triển khai chính trị, cần cả nhì cùng thay quyền. Theo sách Talmud, hầu như hội viên Tòa Công luận, viện trưởng với phó viện trưởng những là bạn Pha-ri-si. Không tính Tòa Công luận, đâu cũng có người Pha-ri-si, tại Giê-ru-sa-lem, xứ Ga-li-lê, Bê-rê với Đê-ca-bô-lơ, khi nào cũng quan tiền thiệp với Chúa Jêsus. Nói giải pháp chung, bởi vì nghịch thuộc phe thầy cả thượng phẩm là 1 trong những người Sa-đu-sê, thì trong sách Công vụ các sứ đồ bên cạnh đó người Pha-ri-si giúp đỡ các Sứ trang bị (Công vụ 23:9). Chắc tác động cá nhân của gs Ga-ma-li-ên là người Pha-ri-si, cũng thêm nữa. Khi Sau-lơ, tín đồ Tạt-sơ, là fan Pha-ri-si tình nguyện để thầy cả thượng phẩm sai đi bắt bớ tín thứ Đấng Christ tại Đa-mách (Công vụ 9:1, 2), ấy là dịp hai phe Pha-ri-si với Sa-đu-sê hiệp lại thuộc phản đối đạo Ngài.

Theo Josèphe, khi chiến tranh nổ ra cùng với đế quốc La-mã, thì phe cuồng tín Xê-lốt tạm cầm cố thế ảnh hưởng phe Pha-ri-si vào dân Do-thái. Trong khi Giê-ru-sa-lem bị vây, dầu sách Talmud bảo rằng Ga-ma-li-ên dời Tòa Công luận trường đoản cú Giê-ru-sa-lem mang đến Giáp-nê, cùng Ben Zakkai yêu cầu hoàng đế Vespasien đừng làm cho hại rất nhiều học giả, tuy vậy thật ra hầu hết phe Pha-ri-si xin giải hòa với người La-mã. Sách Mishna là bằng chứng về quá trình Tòa Công luận ở Giáp-nê và cuối cùng ở Ti-bê-ri-át xứ Ga-li-lê, bởi vì ở đó fan Pha-ri-si nhờ Jehuda chỉ dẫn chép sách. Vậy, có thể nói rằng từ đó. Do-Thái-giáo trở yêu cầu đạo Pha-ri-si, và lịch sử Do-thái thành lịch sử dân tộc Pha-ri-si. Vào thời đó, sự phản bội đối đạo Đấng Christ lại trở cần cay đắng, như các chuyện bịa về Chúa Jêsus viết vào Talmud vẫn làm bệnh về điều này.

II. Lẽ đạo Pha-ri-si.-- đề nghị chú ý, bởi vì Josèphe cầu ao những phe Do-thái cùng cấp với các nhà triết học tập Hy-lạp, nên lúc viết về lẽ đạo Pha-ri-si thì vẫn có xu thế đó. Josèphe chú ý về ý niệm của phe Pha-ri-si so với "số phận" cùng "ý mong muốn tự do, " vì chưng về vấn đề này mà hai phái triết học tập Stoiciens cùng Épicuriens (xem Công vụ 17:18) tất cả ý rất khác nhau. Trong vấn đề này, Josèphe coi quan niệm của tín đồ Pha-ri-si là trung độ thân phe Sa-đu-sê, trọn vẹn chối số phận nhưng lấy sự tự do thoải mái của ý ao ước làm hay đích, cùng phe Essenes tin "mọi sự đã phó vào tay Đức Chúa Trời." Josèphe nói: "Phe Pha-ri-si nói mọi sự là dựa vào số phận cùng Đức Chúa Trời, nhưng cho rằng con người dân có quyền ra quyết định nên làm cho điều đề nghị hay trái, dầu số phận hợp tác trong mọi câu hỏi làm." vày thế, thấy Josèphe coi "số phận" đồng làm một cùng với "Đức Chúa Trời, " giỏi nói bí quyết khác, tỏ ra người Pha-ri-si tin đến Đức Chúa Trời tất cả Ngôi vị mà lại xem Ngài là vận mệnh từ trên trời (Ma-thi-ơ 6:25-34; 10:29, 30).

Trong tứ sách Tin Lành cùng Công vụ các sứ thứ tỏ rõ phe Pha-ri-si khác với phe Sa-đu-sê vì tin gồm sự sinh sống lại, gồm thiên sứ, và có thần (Công vụ 23:8). Phe Pha-ri-si tin vong linh hằng sống, cùng trong đời sau sẽ được thưởng hoặc bị phạt tùy thuộc vào việc đã có tác dụng trong đời nay, tức linh hồn người ác sẽ ảnh hưởng giữ trong ngục tù dưới đất đời đời, thuộc linh hồn fan làm lành vẫn sống lại vào thân thể khác. Tuy nhiên điều chủ đạo của giáo lý người Pha-ri-si là đề xuất phải làm theo Luật pháp, cùng chỉ fan nào có tác dụng như vậy thì mới có thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Vì chưng đó, lẽ đạo của mình chỉ chú ý về bề ngoài, cùng tấm người không quan trọng đặc biệt bằng bài toán làm.

Phe Pha-ri-si cũng lấy truyền khẩu thêm vào khí cụ pháp. Bốn sách Tin Lành chỉ chép mấy lời truyền miệng phản so với đạo Đấng Christ mà lại Ngài tố giác thôi (Ma-thi-ơ 15:2; 16:5; Mác 7:1-23). Tuy vậy trong sách Mishna của giáo Pha-ri-si chép nhiều truyền khẩu lắm. Thuyết lý của phe Pha-ri-si về phần nhiều lời truyền khẩu, tức rất nhiều lời phân phối và những giải mã nghĩa vào dụng cụ pháp, là bởi Môi-se truyền cho những trưởng lão, và đến lượt những trưởng lão truyền lại bằng miệng cho những đời sau. Lời tiên tri được soi dẫn trực tiếp hoặc sự giải nghĩa hầu hết lời luật pháp chép ví như Ga-la-ti 3:16 đông đảo được thêm vào. Với Jehuda lấy hầu như tài liệu kia chép vào sách Mishna, có lẽ gần cuối thế kỷ thứ II S.C..

Các mức sử dụng sư Pha-ri-si tinh ranh giải nghĩa để làm cho gánh nặng luật pháp nhẹ hơn. Để đọc được điều này, ta rất có thể lấy chính sách đi đường một ngày Sa-bát làm cho thí dụ: Nếu trong thời gian ngày Sa-bát một fan muốn ra đi hơn mức chính sách một ngày đường, thì chỉ việc trước ngày Sa-bát đặt đồ nhà hàng cách xa nơi đó một ngày mặt đường Sa-bát thôi, và kể chỗ đặt siêu thị nhà hàng đó như nằm trong trong số lượng giới hạn nhà mình. Theo sự giải nghĩa nguyên tắc pháp, tùy thuộc vào cách làm cho mà cho là điều ấy đúng tuyệt sai, ví dụ như lúc tía thí trong ngày Sa-bát, vấn đề người ăn xin chìa tay trong cửa nhà hoặc người cha thí thò tay ra ngoài ngạch cửa ngõ là hai điều không giống hẳn. Hay nếu một bạn cỡi hoặc dắt lừa trong ngày Sa-bát mà không rước roi nhằm thúc lừa đi mau, thì không phạm luật về sự việc yên nghỉ của lừa trong thời gian ngày Sa-bát; cơ mà nếu lấy roi theo thì vi phạm Sa-bát vì vì thế là bắt lừa làm công việc trong ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô 31:15; 35:2). Fan Pha-ri-si cẩn trọng nghiên cứu vãn từng cụ thể trong lời Cựu Ước. Bao gồm khi chỉ căn cứ vào lối chép một câu thì họ quyết định nhiều điều quan trọng, mang lại nỗi gồm tục ngữ họ treo các núi bởi sợi tóc. Phao-lô nhờ vào lời khảo cứu của người Pha-ri-si về lối cần sử dụng "Dòng dõi" trong trắng Thế ký 13:15; 17:8 để gia công cớ nghịch thuộc họ (Ga-la-ti 3:16).

Về Đấng Mê-si, người Pha-ri-si cứ trông đợi phương pháp sốt sắng. Dầu đang chối quăng quật Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, nhưng mà khỏi một nắm kỷ, trong đời trị vày Hadrian, Rabbin Akiba dẫn không ít người Pha-ri-si thừa nhận Bar-Cochba là Đấng đó. Phe Pha-ri-si cuồng tín vâng phục lao lý theo bí quyết hiểu của mình, và thà bị tra tấn mà bị tiêu diệt còn hơn là phạm đến.

Người Pha-ri-si coi việc ba thí bằng sự công bình. Bởi đó, quan liêu niệm về việc nghèo túng bấn của người Pha-ri-si khác biệt với quan niệm người Hy-lạp và người La-mã. Sự học tập thức là sự việc tôn trọng, dầu tín đồ học thức có lẽ nghèo lắm. Cũng tương tự truyện về Hillel tỏ ra điều này.

III. Cách tổ chức phe Pha-ri-si.-- Tân Ước, Josèphe và sách Talmud ko nói rõ, nhưng lại sự liên hệ chặc chẽ giữa các người Pha-ri-si với thói thân quen hiệp làm một trong mọi bài toán đều được tỏ ra giải pháp tự nhiên trong số những chuyện chép về họ tại đó. Sách Talmud điện thoại tư vấn một hội viên là châbêr, tức tín đồ "lân cận, " là những người trước nhứt liên lạc với nhau nhằm học điều khoản mà giữ cẩn thận hơn. Không người nào được kể vào sổ châbêr đó mà không lập lời thề trung tín cùng với phe đó và hứa giữ biện pháp nghiêm nhặt hầu hết sự bảo ban trong sách Lê-vi. Tín đồ nhập phe yêu cầu hứa không phải nộp phần mười cho thầy tế lễ nào không hẳn là châbêr. Chỉ có quyền thề khi những châbêr làm bệnh về tánh hạnh, với theo "nhà Hillel" buộc phải chờ 30 ngày, giỏi theo "nhà Shammai" bắt buộc chờ một năm thì lời thề new được xóa bỏ. Chắc hẳn rằng thầy dạy vẻ ngoài trong Lu-ca 10:29 khi hỏi Ngài rằng: "Ai là người lân cận tôi?" thì tinh giảm người sát bên trong Lê-vi ký kết 19:18, có nghĩa là chỉ về người những người dân Pha-ri-si như mình cơ mà thôi. Thương hiệu châbêr cần yếu truyền lại cho nhỏ như truyền chức thầy tế lễ, và tín đồ nữ hoàn toàn có thể làm châbêr như tín đồ nam. Họ rất sốt sắng để mộ thêm số hội viên, như Ma-thi-ơ 23:15 chép: "Các ngươi đi khắp bên dưới nước trên bờ để khuyên một người vào đạo mình." bởi vì có tổ chức như thế, thì phe Pha-ri-si có rất nhiều quyền, cùng dân sự thường vị nể.

IV. Tánh hạnh bạn Pha-ri-si.-- thời gian ban đầu, vì chưng cớ tình hình thời đó, sự nhập vào phe Pha-ri-si thật nguy khốn lắm. Mặc dù vậy, vị họ là phái ngặt nghèo nhất nên tín đồ Pha-ri-si vốn là tín đồ vững quà về đạo đức với được xem như là những người tốt nhứt vào cả dân sự. Mà lại dần về sau, phe Pha-ri-si trở phải một tín ngưỡng di truyền, cũng chính vì vậy mà hầu hết mà danh tiếng giỏi của họ giữa vòng dân sự bị lu mờ, đời sống đạo đức của rất nhiều người nhập hội về sau thua hèn hẳn với những người nhập hội thời điểm ban đầu. Rồi lần lần trải qua nhiều đời như vậy, đầy đủ thói xấu cứ càng ngày càng thêm lên, tạo cho phe kia bị quở trách nặng. Giăng Báp Tít gọi người Pha-ri-si là "dòng dõi rắn lục"; cùng họ bị bao gồm Chúa tố cáo bởi vì cậy sự công bình riêng của mình, sự đưa hình, không xem xét vào đầy đủ điều đặc trưng của luật pháp mà chỉ suy xét những chi tiết không đáng với thường tốt bắt lỗi (Ma-thi-ơ 5:20; 16:6, 11, 12; 23:1-39.) Phe Pha-ri-si trở bắt buộc một đoàn thể giỏi lập mưu hại tín đồ khác. Chúng ta lập mưu nhằm giết Chúa Jêsus (Mác 3:6; Giăng 11:47-57). Nhưng lại trong phe nầy vẫn có người tình thật với Đấng rất to lớn thượng. Phao-lô vốn là fan Pha-ri-si, với thường binh vực Ngài trước phương diện mọi bạn (Công vụ 23:6; 26:5-7; Phi-líp 3:5).

Xem thêm: Danh Sách Kênh Youtube Được Subscribe Nhiều Nhất Việt Nam 2017

Vì vốn gồm tôn chỉ cao, nên người Pha-ri-si dễ sanh lòng kiêu ngạo, hay coi khinh bạn Do-thái khác không hiệp với bản thân như nói trong Giăng 7:49, "Lũ dân nầy lần chần luật chi cả, thật là dân xứng đáng rủa." Một fan Pha-ri-si không thể ngồi bàn ăn với người nào có vợ là bạn di cư từ bỏ Sy-ri tới.

Trong bốn sách Tin Lành, thường trông thấy sự sợ hãi quá đáng của bạn Pha-ri-si, như vào Ma-thi-ơ 23:23 chép về chúng ta "nộp một trong những phần mười bội nghĩa hà, hồi hương và rau cần, " là rất nhiều sự rất bé dại mọn về lễ nghi mà quăng quật điều liên quan hơn hết. Trong ví dụ người Pha-ri-si cùng kẻ thâu thuế, thấy người Pha-ri-si khoe vùng "nộp một trong những phần mười về đều món lợi của mình" (Lu-ca 18:12). Ấy là lấy ví dụ như chỉ về sự kiêu hãnh của tín đồ Pha-ri-si, là bạn "tự tin rằng mình công bình, cùng chẳng coi tín đồ khác ra gì?" bọn họ "ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích hợp ngôi cao nhứt trong công ty hội" (Ma-thi-ơ 23:6) cũng tỏ ra niềm tin kiêu căng đó của họ

Chữ "giả hình" mà lại Chúa cần sử dụng về fan Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 23:1-), chân thành và ý nghĩa đầu tiên là "tài tử đóng góp trò" cùng "làm bộ”. Những người dân vừa sống đạo đức lại vừa bao gồm đời sống ở trong linh cao thường nhằm lại tuyệt vời tốt trên người đồng thời mình, động tác cử chỉ và giọng nói quan trọng đặc biệt của chúng ta dễ cho những người khác bắt chước. Vì chưng cớ tôn trọng những người dân thiện đó, nên những môn trang bị hay vô tình nhại lại những điểm sáng ấy của họ. Loại dõi kế này cũng vô tình bắt chước, "diễn một tấn tuồng." trong kỳ tôn giáo bị tóm gọn bớ, như đời Antiochus Épiphaes, hoặc kỳ bị khinh thường dể, như vào thời tín đồ Hê-lê-nít, hay thời kỳ trước cùng sau Antiochus, trách nhiệm của người theo Do-thái-giáo bó buộc không được đậy sự tín ngưỡng mình. Sau kỳ tôn giáo không thể bị phản bội đối nữa, tín đồ ta tự nhiên và thoải mái cứ giãi bày tín ngưỡng mình công khai như trước. Những người dân Pha-ri-si trong kỳ bắt bớ với khinh dể còn sinh tồn lại trong kỳ tôn giáo được tôn trọng, thì vẫn tồn tại quen làm như trước, nghĩa là đến giờ nhứt định thì đứng chỗ góc mặt đường mà ước nguyện, v.v., họ không có ẩn ý nào. Người đời sau bởi cứ duy trì thói thân quen đó, nắm ý "đóng trò, " tức "những người làm bộ." Dầu họ chỉ cần vô tình hay đó là thói thân quen đi chăng nữa, thì vẫn tất yêu nói không giống đi đó là sự giả hình. Chỉ trong một tôn giáo nằm trong linh mới gồm tội giả trong khi thế; vì trong tôn giáo đó đạo đức cùng sự bái phượng liên quan ngặt nghèo với nhau. Những tôn giáo dân ngoại, dựa vào cúng tế và lễ nghi nhằm cầu những thần ban ơn, thì sự thờ cúng kia chỉ hiệ tượng mà thôi, chỉ liên quan với đạo đức khôn xiết ít; song nó vẫn là "đóng trò, " hay "làm bộ." bởi vì thế, dầu một fan hết sức cẩn trọng làm đa số lễ nghi đó, tuy vậy ấy không hẳn chứng cớ là người tin tưởng được. Vậy, fan theo tôn giáo không có nhu cầu các bằng chứng xác xứng đáng về trung khu linh. Các tiên tri Cựu Ước đã quở trách phần đa người không quá lòng bái phượng, tức chỉ lấy tôn giáo có tác dụng áo bít sự dối trá hoặc không ngay thật. Bấy giờ, bởi vì cớ sự bắt bớ vào đời Antiochus, tôn giáo trở cần thuộc linh hơn, đạo đức với sự thờ phượng liên quan nghiêm ngặt hơn.

Sách Talmud hiệp với tư sách Tin Lành về nghĩa trả hình, vày nói gồm bảy hạng bạn Pha-ri- si:

1. Tín đồ Pha-ri-si "vai, " là những người dân đặt những việc lành bên trên vai mình, với tuân theo số đông lời nguyên tắc pháp, chưa phải vì thiệt lòng, tuy vậy vì lợi riêng.

2. Tín đồ Pha-ri-si "chờ một chút, " là những người xin hoãn một chút để triển khai một bài toán công đức.

3. Người Pha-ri-si "đổ huyết, " là những người dân vì cương quyết ko nhìn thiếu nữ thì nhắm mắt lại mang đến nỗi va nguồn vào tường nhưng bị thương chảy máu.

4. Fan Pha-ri-si "vẽ sơn, " là những người lấy sự thánh mình có tác dụng quảng cáo e rằng tín đồ khác cồn đến khiến mình bị ô uế.

5. Người Pha-ri-si "toan tính, " tức người khi nào cũng tự hỏi: "Bổn phận ta phải làm những gì để bù lại những việc ta ko vui mà lại đã chểnh mảng quăng quật qua."

6. Fan Pha-ri-si "sợ hãi, " tức bạn chỉ thờ Ngài vị lòng sợ.

7. Bạn Pha-ri-si "yêu thương." Trừ hạng người này ra, thảy rất nhiều "đóng trò, " tức giả hình.

V. Sự quan liêu thiệp giữa Chúa và fan Pha-ri-si.-- cơ hội bắt đầu, thể hiện thái độ phe Pha-ri-si đối với Chúa cũng như với Giăng, đó là công kích. Họ sai đại biểu dò xét các bước và lời Ngài phán. Ngoài ra họ gồm ý xét xem Ngài rất có thể hiệp với họ được không. Dần dần dần, lòng công kích họ trở phải sự làm phản đối. Sự phản nghịch đối đó lên tới cực điểm khi Ngài ko nghe theo giải thuật nghĩa riêng của mình về phương pháp Sa-bát, chê cười họ vị sự sáng tỏ quá lẽ đông đảo sự rất nhỏ dại mọn về nguyên tắc dâng phần mười, với rất nhiều sự phân biệt của họ thêm để làm cho điều khoản về lời thề đủ sức tin, với Ngài tố giác "sự có tác dụng bộ" không quá của họ. Trước kia, hình như họ vậy sức tán nịnh nhằm Ngài hiệp với lịch trình họ. Nếu gồm hạng tín đồ Pha-ri-si thử giăng mồi nhử để Chúa nói ra lời bất lợi cho Ngài trước phương diện dân sự và các quan quyền La-mã, thì cũng đều có hạng khác mời Ngài dự tiệc để đưa lòng Ngài dầu Ngài không phải là châbêr như mình. Lời chúng ta nhạo báng Ngài lúc bị treo trên thập tự, chắc rằng có một chút sự trông đợi, vị nếu Ngài chiếu lệ lạ xuống ngoài thập tự, ắt họ có thể nhận Ngài là Đấng Mê-si (Ma-thi-ơ 27:42).

Khi fan Pha-ri-si thấy không thể làm gì khiến cho Ngài hiệp với mình, với cũng quan trọng phá được lòng ái mộ của dân sự so với Ngài, thì hiệp với phe vốn nghịch mình, là phe Sa-đu-sê, cùng kháng trả Ngài như quân địch chung.

Trái lại, Chúa tố giác phe Pha-ri-si hơn bất cứ hạng tín đồ nào khác trong thôn hội. Ấy vì mọi sự công bằng của họ chỉ cần bề ngoài; song đối với Chúa, lòng tín đồ cần phải thật thà và khắng khít cùng với Đức Chúa Trời. Chưa phải chỉ hiệ tượng cái chén và mâm yêu cầu rửa sạch, tuy vậy trước hết yêu cầu rửa bề vào đã. Lịch sử hào hùng sau của phe Pha-ri-si tỏ rõ sự lên án Chúa là công bình.

Tiến sĩ Scofield chú giải về bạn Pha-ri-si:

Ma-thi-ơ 3:7.-- gọi như vậy từ 1 tiếng Hê-bơ-rơ tức là "phân rẽ." khi chức vụ những tiên tri kết thúc sau kỳ phu tù, có những người tin kính điện thoại tư vấn là "Chasidim" (thánh đồ) trào lên tìm biện pháp giữ sự tôn kính luật pháp giữa các người Do-thái từ phu tù đọng tại Ba-by-lôn trở về. Mặc dù nhiên, cuộc chuyển động đó suy đồi trở đề xuất phe Pha-ri-si như gồm trong đời Chúa Jêsus, -- họ giữ giải pháp nghiêm tương khắc từng chữ, bỏ trên Luật pháp những giải mã nghĩa bởi truyền khẩu, nhưng mà tục tương truyền Đức Giê-hô-va phán đến Môi-se nên giải mã nghĩa đó tất cả quyền bằng chính luật pháp (Ma-thi-ơ 15:2, 3; Mác 7:8-13; Ga-la-ti 1:14).

Xem thêm: Tải Âm Thanh Và Nhạc Bản Quyền Facebook Không Vi Phạm Bản Quyền

Người Pha-ri-si là một trong những phe nghiêm nhặt. Một hội viên điện thoại tư vấn là "châbêr" (tức là bám líu với nhau, những Quan Xét 20:11), cùng thề nguyện giữ những nguyên tắc phe Pha-ri-si giải pháp trung tín. Bạn Pha-ri-si giữ lại điều vừa lòng lý, sống đạo đức, nóng sắng, với từ bỏ mình, tuy nhiên cậy sự công bình riêng của chính mình (Lu-ca 18:9), không có ý thức về phạm tội mình và không biết điều cần yếu cho vai trung phong linh (Lu-ca 7:39.) chúng ta là người đầu nhứt bắt bớ Chúa Jêsus Christ, và Chúa cáo giác họ không trừ dịp tiện làm sao (so Ma-thi-ơ 23:13-29; Lu-ca 11:42, 43).