Outcast là gì

  -  
It must be stressed that even before that, when the wicked angels still had access khổng lồ heaven, they were outcasts from God’s family & under definite restrictions.

Bạn đang xem: Outcast là gì


Điều cần được nhấn mạnh là ngay cả trước đó, Khi những thiên sứ đọng ác vẫn còn đấy được thoải mái vận chuyển trên trời, bọn chúng đã bị ruồng bỏ khỏi gia đình của Đức Chúa Ttránh với bị rất nhiều tiêu giảm nhất thiết.
The work of Jehovah’s Witnesses was banned in Spain at the time, so she thought that the authorities would expel our two children from school và that we would all become outcasts.
Thời ấy, quá trình của Nhân Chứng Giê-hô-va bị cnóng đoán thù sinh sống Tây Ban Nha. Do đó, bà xã tôi cho rằng hai bé bản thân sẽ ảnh hưởng đuổi ngoài trường và Shop chúng tôi có khả năng sẽ bị buôn bản hội ruồng bỏ.
The tunnel was once built for the prosperity of the city, but is now a sanctuary for outcasts, who are completely forgotten in the average urban dweller"s everyday life.
Đường hầm từng được thành lập cho sự trở nên tân tiến của tỉnh thành, nhưng giờ đồng hồ là khu vực cư trú đến phần đa kẻ không tính lề, những người bị quên lãng vào cuộc sống đời thường hằng ngày của không ít tín đồ dân đô thị bình thường.
She becomes an outcast by her friends/classmates when she starts blurting out their thoughts, not realizing that these are their true feelings that they may or may not want revealed.
Cô ấy thay đổi một kẻ bị ruồng bỏ vị bằng hữu thuộc lớp (tất cả bạn thân) khi cô ban đầu thốt ra suy xét của họ cơ mà ko phân biệt rằng sẽ là đa số cảm giác thật của họ mà họ không thích bị bật mí.
Jesus’ hearers well knew that the Jews of that day had no fraternization with Gentiles & that they shunned tax collectors as outcasts.
Những tín đồ nghe Chúa Giê-su biết rõ rằng fan Do Thái thời kia ko tiếp xúc với người Dân Ngoại với xa lánh những người thâu thuế, coi chúng ta tựa như những fan bị ruồng bỏ.
I didn’t have any difficulty with the schoolwork, but I was an outcast and spent a lot of time alone.
However, due khổng lồ being demi-human she is considered an outcast to others, regardless of her highest magic unique to take the throne.

Xem thêm: "Chú Khủng Long Google - Game Khủng Long Chạy Bộ


Tuy nhiên, vày bị demi-human, cô được xem như là kẻ bị ruồng bỏ cùng với những người dân khác, bất chấp quality yêu thuật tối đa của cô bỏ lên trên ngôi.
Tôi đã dành cả đời làm cho công nghệ tìm giải pháp tạo nên một quả đât không có điểm yếu kém không có sự ruồng bỏ.
All manner of people —dignitaries, soldiers, lawyers, women, children, the poor, the sichồng, even society’s outcasts— approached hlặng eagerly, unafraid.
Mọi thành phần—tín đồ quyền cao chức trọng, quân quân nhân, thầy hình thức, đàn bà, trẻ em, người nghèo, căn bệnh cùng ngay cả những người bị xã hội ruồng bỏ—hầu như sốt sắng mang lại với ngài, không lo lắng.
Our days are so extraordinary that they were even shown in a 10kiem.vnsion to the prophet Isaiah; he too saw và prophesied of this day of the Restoration of the Church of Jesus Christ & of its purpose, saying, “And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, và gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth” (Isaiah 11:12).
Những thời kỳ của họ thật là khác thường cho nỗi đã có được cho thấy trong một khải tượng của tiên tri Ê Sai; ông đã và đang thấy cùng tiên tri về thời kỳ Phục Hồi này của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô với mục tiêu của thời kỳ này khi nói rằng: “Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; team những người dân Y Sơ Ra Ên bị xua đuổi, thâu những người Giu Đa dò ra, từ tư góc đất” (Ê Sai 11:12).
A 45- minute cleft surgery và a 40- minute Oscar- winning documentary transformed little Pinki from a scorned, teased social outcast into a national hero in India. ♪
Một ca mổ xoang hàm ếch 45 phút ít cùng một phyên tư liệu giành giải Oscar 40 phút trở thành Pinki bé nhỏ bé dại từ một tín đồ bị khinh miệt, trêu chọc xung quanh rìa làng hội thành một hero dân tộc bản địa Ấn Độ. ♪
But those who are of stinking conduct here —the prospect is, indeed, that they will enter either the womb of a dog, or the womb of a swine, or the womb of an outcast.”
Nhưng những người dân bao gồm hạnh kiểm tăn năn nát, sẽ có được 10kiem.vnễn tượng bị đầu tnhị vào bụng của nhỏ chó, hoặc bé heo, hoặc của kẻ sống ngoài vòng xã hội”.
Many LGBT Armenians fear being socially outcast by their friends and families, causing them lớn keep their sexual orientation or gender identity secret.
đa phần tín đồ LGBT Armenia sợ bị bằng hữu cùng gia đình ruồng bỏ vào làng mạc hội, khiến cho họ duy trì kín đáo về xu hướng tính dục hoặc giới tính của họ.
And the peacemakers và the merciful & the sichồng, and the poor, & the outcasts you"ll all be blessed because heaven is yours!
Và những người hòa giải và phần đông kẻ rộng lượng và những người bệnh dịch, bạn nghèo, phần đa kẻ lạc loài tất cả những bạn sẽ tiến hành ban phxay bởi vì thiên đường là của những người!
9 When the disobedient angels returned lớn heaven, they were treated as outcasts, like their ruler, Sarã.

Xem thêm: Nơi Bán Tai Nghe Soundmagic E50S In Ear Isolating Earphone With Mic


9 Lúc đều thiên sứ bội phản trngơi nghỉ về ttách, bọn chúng bị xem như là thành phần xứng đáng khinh bỏ, cũng tương tự chúa của bọn chúng là Sa-rã.