Ngự hồn hỏa kê

Bảng nằm trong tính toàn bộ ngự hồn mới nhất trong game Garena Âm Dương Sư. Tùy vào từng thức thần, phương châm ví dụ trong hội hình build team mà gắn ngự hồn mang đến cân xứng. Lưu ý lý giải vào bài viết chỉ mang ý nghĩa chất xem thêm. Với mỗi giải pháp khác biệt các bạn sẽ có những cách sử dụng khác biệt. Ngoài cảm giác của bộ 2, bộ 4 còn cần xét theo chỉ số loại bao gồm ngơi nghỉ từng địa điểm. Slot 1 3 5 luôn luôn cố định và thắt chặt là Công Thủ Máu. Nên họ chỉ nhắc đến slot 2 4 6, có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, hiệu quả Chính Xác, Chí Mạng giỏi ST.CM. Xem trả lời phần đông thức thần đặc biệt cùng cỗ ngự tương xứng trên đây: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.Bạn đang xem: Ngự hồn âm dương sư

Nội dung chính

Ngự chí mạng

Võng Thiết– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Lúc tấn công bao gồm Tỷ Lệ 50% bỏ qua 45% phòng vệ của mục tiêu.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm maps 14, thiết lập vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xulặng Chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Bạn đang xem: Ngự hồn hỏa kê

Phá Thế– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Tấn công mục tiêu hoàn toàn có thể lực trên 70% đang tạo thêm 40% liền kề thương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 6, thám hiểm maps 2, thiết lập trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xulặng Chi Chủ, Tkhô nóng Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinh, Hắc Quỷ Sđọng, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì Chi Nữ.

Châm Nữ– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Tấn công chí mạng có 40% phần trăm gây thêm ngay cạnh thương thơm tương tự 10% thể lực buổi tối nhiều của phương châm tuy thế không vượt thừa 120% Công kích bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 6, tải vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, Yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Yên Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: khi 1 bạn thân rơi vào cảnh tâm lý kiềm chế, tăng cho bản thân 30 điểm tốc độ.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 3, cài trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tam Vĩ Hồ, Hồ Điệp Tinch.

Hỏa Kê– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Mỗi Lúc hủy hoại 1 kim chỉ nam sẽ tiến hành phục hồi 15% thể lực với tăng thêm 15% Công kích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm bản đồ 14, cài đặt vào shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sđọng, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Mỗi 1% Thể lực đã hết vẫn tăng 0.6% Hiệu quả chí mạng.– Cách kiếm: Mua vào cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Hoang Xuim Chi Chủ, Hấp Huyết Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: Nếu tấn công kim chỉ nam có thể lực bên dưới 30% đang tăng thêm 50% gần cạnh tmùi hương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 5, thám hiểm map 10, cài đặt vào siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ đọng, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Mỗi Khi hủy diệt một kim chỉ nam sẽ hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 4, thám hiểm map 3, thiết lập trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuim Chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Tranh– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Lúc nhấn thiệt hại tất cả Tỷ Lệ 35% cần sử dụng năng lực cơ bản nhằm phản bội kích, sút 60% tỉ lệ kích hoạt ngự hồn so với kim chỉ nam bị Khiêu khích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 3, thám hiểm map 5, cài vào cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Tkhô nóng Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinh, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, Bát Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: Khi chấm dứt lượt sẽ sở hữu Xác Suất 20% thừa nhận thêm 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 7, CN, thám hiểm maps 6, download trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Hồi phục Thể lực bởi 20% gần kề thương thơm tạo ra.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 7, CN, thám hiểm maps 4, thiết lập trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp Huyết Cơ, Yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: Lúc tấn công đang tạo thêm 8% liền kề tmùi hương cùng với mỗi quỷ hoả đang xuất hiện.– Cách kiếm: Mua vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinc, Hấp Huyết Cơ.

Minh Ốc– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: lúc tấn công mục tiêu vẫn trong tâm lý chế ước, sẽ tăng thêm 30% gần kề tmùi hương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm maps 13, thiết lập vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ đọng Bạch, Thanh khô Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự chống thủ

Tuyết Hồn– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: lúc gây gần cạnh thương gồm xác suất 12% (+ Hiệu quả bao gồm xác) đóng băng mục tiêu trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm bản đồ 7, cài trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, Sơn Đồng.

Chiêu Tài Miêu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Mỗi đầu lượt có Xác Suất 1/2 hồi lại 2 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 3, thám hiểm map 16, mua vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Diêm Ma, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinh Ngư, Tiêu Đồ, Sơn Thố, Sơn Đồng.

Mị Yêu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Lúc gây gần kề thương thơm có Xác Suất 25% (+ Hiệu trái chủ yếu xác) khiến mục tiêu bị hỗn loàn.– Cách kiếm: Thám hiểm map 4, thiết lập trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu Cầm Sư, Sơn Đồng.

Xem thêm: Các Bước Tạo Logo Bằng Paint, Thiết Kế Logo Bằng Phần Mềm Ms

Mộc Mị– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Mỗi Khi anh em hoặc bản thân bị tiến công sẽ có được Xác Suất 25% làm cho kẻ thù mất 1 Quỷ hoả, phương châm bị Khiêu khích đã giảm 60% Xác Suất kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng tiếp giáp thương nhiều đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 19, phó bạn dạng Nghiệp Nguim Hỏa, tải vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Nhật Nữ Tị Thời– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Khi tạo gần kề thương bao gồm Phần Trăm 20% đẩy lùi kim chỉ nam 30% trên thanh khô hành động, tăng lên 10% cùng với phương châm đang với hiệu ứng.– Cách kiếm: Thám hiểm map 6, tải trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đại Thiên Cẩu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Thực Phát Quỷ.

Phản Chẩm– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: lúc khiến giáp thương thơm sẽ sở hữu được Phần Trăm 20% (+ Hiệu trái chủ yếu xác) khiến cho phương châm Ngủ trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 5, thám hiểm maps 17, cài đặt vào shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– Bộ x2: Phòng thủ +15%.– Sở x4: Giảm 30% gần kề thương nên Chịu.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 4, thám hiểm maps 1, thiết lập trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binch Dũng, Sơn Thố, Huân.

Niết Bàn– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Sau từng lượt nếu như Thể lực dưới 30% sẽ tiến hành hồi lại 15%– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 3, thám hiểm maps 8, cài vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: Lúc thừa nhận thiệt sợ hãi có phần trăm 30% phản nghịch lại 100% gần kề thương thơm vào kẻ tạo ngay cạnh thương, với kim chỉ nam bị hiệu ứng Khiêu khích giảm 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 6, thám hiểm maps 9, thiết lập vào shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Binch Dũng, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Có Phần Trăm một nửa giảm 20% gần kề thương mang lại bầy đàn bị tấn vô tư năng lực solo thể, đôi khi chia sẻ một nửa giáp tmùi hương lần đả kích này.– Cách kiếm: Thám hiểm maps đôi mươi, phó bản Ngiệp Nguyên Hỏa, tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Tchúng ta, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: khi bị tiếp giáp thương Bạo kích vẫn từ bỏ tạo thành 1 lá chắn giúp hấp thụ gần kề thương thơm bằng 10% Thể lực của bản thân, cùng có Tỷ Lệ 30% tạo thành thêm lá chắn bảo đảm cho các bè phái. Mục tiêu bị Khiêu khích vẫn sút 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, tải vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Tchúng ta, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: lúc tạo gần kề tmùi hương sẽ có Xác Suất 8% (+ Hiệu quả bao gồm xác) làm kim chỉ nam Choáng trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 6, thám hiểm map 12, thiết lập trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Sơn Đồng.

Thụ Yêu– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Tất cả tài năng điều trị tăng 20% công dụng.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 5, thám hiểm maps 18, tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinch, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– Sở x2: Hiệu trái đề kháng +15%.– Bộ x4: Kháng cảm giác thành công xuất sắc vẫn bội phản công bằng đòn tấn công thường lên một mục tiêu đột nhiên gây ngay cạnh tmùi hương tăng lên 50%.– Cách kiếm: Mua trong siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

U Cốc– Bộ x2: Hiệu quả đề chống +15%.– Bộ x4: Khi chống thành công một hiệu ứng khống chế từ bỏ địch thủ (Đóng băng, Ngủ, Choáng, Biến hình, Trầm khoác, Khiêu khích, Hỗn loạn), tất cả Tỷ Lệ 50% vẫn bội phản ngược trở lại khiến kẻ thù chắc hẳn rằng bị cảm giác kia.– Cách kiếm: Mua vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinc.

Ma Hạp– Bộ x2: Hiệu quả đề phòng +15%.– Bộ x4: lúc gây gần kề thương lên phương châm sẽ có được Phần Trăm 25% (+ Hiệu quả chủ yếu xác) khiến cho phương châm dìm một kết quả xấu tự nhiên trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 4, thám hiểm map 15, sở hữu vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ đọng Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– Sở x2: Hiệu quả đề phòng +15%.– Bộ x4: Bị tấn công gồm Tỷ Lệ 25% (+ Hiệu trái bao gồm xác) khiến mục tiêu bị choáng trong một lượt, kim chỉ nam bị Khiêu Khích đang giảm 60% xác suất kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng gần kề thương thơm các đoạn ko kích hoạt kết quả này những lần.– Cách kiếm: Thám hiểm maps 21, phó bản Nghiệp Nguyên ổn Hỏa, sở hữu vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Diêm Ma, Binch Dũng, Tiêu Đồ.

Xem thêm: Làn Sóng ' Game Việt Nam Sản Xuất !, Game Thuần Việt Mới Nhất

Ngự chính xác

Bạng Tinh– Bộ x2: Hiệu quả đúng chuẩn +15%.– Bộ x4: Mỗi ban đầu hiệp đấu sẽ khởi tạo lá chắn cho toàn cục bầy đàn trong một lượt bởi 10% tiết phiên bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 7, công nhân, download vào siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinh, Tiêu Đồ.


Chuyên mục: Tin Tức