Wednesday . 22 September . 2021

*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 1 trang 66 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Chứng minh

Xem đưa ra tiết


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Tân oán 9 Tập 1. Xét hình 1. Hãy chứng tỏ hệ thức

Xem chi tiết


*
Bài 1 trang 68 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x với y trong những hình sau

Xem chi tiết


*
Bài 2 trang 68 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 2 trang 68 SGK Tân oán 9 tập 1. Hãy tính x cùng y trong hình dưới đây

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 3 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 3 trang 69 SGK Tân oán 9 tập 1. Hãy tính x cùng y vào hình sau

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 4 trang 69 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài xích 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau:

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 5 trang 69 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài 5 trang 69 SGK Tân oán 9 tập 1. Trong tam giác vuông cùng với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 cùng 4, kẻ đường cao ứng cùng với cạnh huyền.

Bạn đang xem: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 6 trang 69 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 6 trang 69 SGK Toán thù 9 tập 1. Đường cao của một tam giác vuông phân chia cạnh huyền thành nhị đoạn trực tiếp có độ lâu năm là 1 cùng 2.

Xem chi tiết


*
Bài 7 trang 69 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 7 trang 69 SGK Tân oán 9 tập 1. Người ta chỉ dẫn nhị giải pháp vẽ đoạn mức độ vừa phải nhân x của hai đoạn trực tiếp a, b.

Xem thêm:

Xem chi tiết


*
Bài 8 trang 70 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x với y trong mỗi hình sau

Xem đưa ra tiết


*
Bài 9 trang 70 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 9 trang 70 SGK Tân oán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. Điện thoại tư vấn I là một trong điểm nằm trong lòng A cùng B.

Xem thêm: Học Cảm Xạ - Năng Lượng Cảm Xạ Kỹ Năng

Xem đưa ra tiết


*
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Xem bỏ ra tiết


*
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 9

Xem chi tiết


*
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 9

Xem chi tiết


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Xem bỏ ra tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Xem đưa ra tiết


*
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Xem chi tiết


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 9

Xem bỏ ra tiết


*
Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 9

Xem chi tiết


*
Đề đánh giá 15 phút - Đề số cửu - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số chín - Bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem đưa ra tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
*

Đăng ký kết để dấn giải mã xuất xắc và tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.com gửi những thông báo cho các bạn nhằm cảm nhận các giải thuật xuất xắc tương tự như tài liệu miễn giá thành.


Chuyên mục: Tin Tức