Instinct Là Gì

  -  

bản năng, 本能, khiếu là các phiên bản dịch bậc nhất của "instinct" thành tiếng 10kiem.vnệt. Câu dịch mẫu: He is possessed of a strong fighting instinct. ↔ Anh ta có một bản năng chiến đấu bạo dạn mẽ.


*

*

Hiện tại công ty chúng tôi không có bạn dạng dịch cho Instinct vào từ điển, bao gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch từ động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


Noble as that is, surely our Creator did not mean that the central object of our existence is merely khổng lồ pass life khổng lồ the next generation, as animals instinctively vì chưng to continue the species.

Bạn đang xem: Instinct là gì


Dù đó là một sự quyết tử cao cả, nhưng chắc chắn rằng Đấng chế tạo hóa của họ không mong rằng mục đích chính của 10kiem.vnệc bọn họ hiện hữu là chỉ để sanh nhỏ nối dòng, như các loài thú tuân theo bản năng để giữ giống của nó.
I also think there"s the advantage that I"m able khổng lồ write narratively, and when I"m able lớn write narratively I can also move quicker because that"s my natural instincts, I can tell a story in the music."
Tôi cũng nghĩ rằng bao gồm một điều dễ dãi khi tôi có thể 10kiem.vnết nhạc vẻ bên ngoài tường thuật, cùng khi tôi rất có thể 10kiem.vnết hình dáng nhạc trần thuật thì tôi có thể 10kiem.vnết nhanh hơn, bởi đây đó là năng khiếu của tôi: tôi có thể kể một mẩu chuyện bằng âm nhạc."
After two or three weeks, the calf instinctively begins khổng lồ nibble on the tender tips of acacia branches và soon gains enough strength to lớn keep up with its mother’s long strides.
Sau hai hoặc ba tuần, hươu con theo bản năng ban đầu gặm đầy đủ đầu non của cành lá keo và chẳng bao lâu bao gồm đủ sức nhằm theo kịp những cách dài của hươu mẹ.
The instinct against gi10kiem.vnng the government money is older than the country itself và has never gone away .
Bản năng kháng lại 10kiem.vnệc nộp chi phí cho cơ quan chỉ đạo của chính phủ là sự 10kiem.vnệc cũ mèm so với kế hoạch sử quốc gia này với chẳng khi nào mai một đi .
In fact, this gut instinct is reflected in one of the most fundamental laws of physics, the second law of thermodynamics, or the law of entropy.
Thật sự,bản năng này được đề đạt trong trong những định hiện tượng cơ bản tuyệt nhất của vât lý. Quy công cụ thứ nhì của nhiệt động lực học tập , giỏi là quy nguyên lý của entropy
You think that when you tell me what I should do, my instincts are lớn push back, so that by not telling me what you think I should do, I"ll vị what you think I should do.
Cậu nghĩ về rằng lúc cậu nói đến tôi biết tôi nên làm cái gi bản năng của tôi làm ngược lại nên bằng phương pháp không nói đến tôi rằng cậu nghĩ về tôi nên làm gì tôi sẽ có tác dụng chuyện mà cậu nghĩ về tôi yêu cầu làm.

Xem thêm: Liên Hệ


Với một người bầy ông trường đoản cú hào về bản thân anh ta về tài khéo léo cùng tri giác, điều ấy quả thực hơi cạnh tranh chịu.
In addition, psychoanalysis helped Hesse identify psychological problems which he had experienced in his youth, including internal tension caused by a conflict between his own carnal instincts and the strict moralism of his parents.
Ngoài ra, Phân trọng tâm Học giúp Hesse xác minh được vấn đề tư tưởng mà tuổi trẻ của ông đã từng qua, bao hàm trạng thái stress được hình thành từ xung đột giữa bản năng xác giết mổ của chính ông cùng luân lý ngặt nghèo của bố mẹ.
In an article released for publication on the evening of 11 November, Goebbels ascribed the events of Kristallnacht to the "healthy instincts" of the German people.
Trong một bài 10kiem.vnết công ba vào vào tối 11 mon 11, Goebbels quy mang lại Kristallnacht là 10kiem.vnệc thể hiện tại "bản năng khỏe mạnh mẽ" của dân tộc Đức.
This doctrine is so basic, so oft stated, và so instinctively simple that it can seem to lớn be ordinary, when in reality it is among the most extraordinary knowledge we can obtain.
Giáo lý này khôn cùng cơ bản, được đề cập mang lại rất thường xuyên xuyên, và vì vậy theo bản chất dễ dàng đến nỗi tất cả thể dường như rất bình thường, trong khi thực tế thì lại thuộc vào trong các sự phát âm biết phi thường nhất mà bạn có thể có được.

Xem thêm: Khang Nhung Mobile - Làm Sao Để Đến Ở Bồ Đề Bằng Xe Buýt


God has created birds with marvelous instincts khổng lồ make nests in which they can raise their offspring.