HAJIMETE NO GAL TRỌN BỘ

  -  
*

Junichi Hashiba, một học sinh trung học ước ao từ vứt DT, sẽ quỳ xuống bên dưới chân con bạn cùng lớp Yakana Yaotome để tỏ tình khi nghe tới nói rằng cậu ấy "có thể giỏi nghiệp nếu có thể quỳ xuống bên dưới chân 1 cô gái".Sau đó, Hashiba mỗi ngày sống trong cảnh nhục dục bị vui chơi mà chẳng thể tiến xa hơn.
Junichi Hashiba, một học sinh trung học mong từ quăng quật DT, vẫn quỳ xuống dưới chân đứa bạn cùng lớp Yakana Yaotome nhằm tỏ tình lúc nghe nói rằng cậu ấy "có thể tốt nghiệp nếu rất có thể quỳ xuống dưới chân 1 cô gái".Sau đó, Hashiba mỗi ngày sống trong cảnh nhục dục bị chơi đùa mà không thể tiến xa hơn.