Nghĩa của từ gear, từ gear là gì? (từ điển anh

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nghĩa của từ gear, từ gear là gì? (từ điển anh

*
*
*

gear
*

gear /giə/ danh từ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; vật dụng gá lắp, phụ tùng (kỹ thuật) bánh răng; sự truyền cồn bánh răng; số (ô tô...)to go into first gear: mở số mộtto change gear: quý phái số (ô tô...)in gear: khớp bánh răng; gài sốout of gear: không hợp bánh răng; không gài số (hàng hải) sản phẩm tàu thuỷ bộ yên cưng cửng ngựa vật dùng, vật dụng đạcall one"s worldly gear: toàn bộ những chiếc mà tín đồ ta có; tất cả của cải ngoại đụng từ sang trọng số (ô tô...)to gear up: lên sốto gear down: xuống số gắn thêm bánh (nhà máy, một ngành công nghiệp...) ship hàng (một nhà máy sản xuất khác, một ngành khác, kế hoạch...)to gear agriculture to lớn socialist construction: hướng công nghiệp ship hàng công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa nội cồn từ ăn khớp vào nhau (bánh răng)to gear up production tăng mạnh sản xuất danh từ o bánh răng Bánh xe răng để truyền động mang lại bánh răng khác. o cơ cấu truyền động § annular gear : bánh răng vào § bevel gear : bánh răng hình côn § brake gear : cơ cấu hãm § changer tốc độ gear : sự biến đổi tốc độ, bánh răng đổi tốc độ § connecting gear : cơ cấu nối § differential gear : bánh răng vi sai § driven gear : bánh răng bị động § driving gear : bánh răng chủ động, cơ cấu dẫn động § epicyclic gear : cơ cấu xoay vòng, hệ truyền động § equalizing gear : cơ cấu cân nặng bằng § helical gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § helicoidal gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § herringbone gear : bánh răng hình chữ nhân, bánh răng hình xương cá § hoisting gear : cơ cấu nâng, thiết bị nâng § hypoid bevel gear : bánh truyền trục lệch § idle gear : bánh ko tải, bánh trung gian § intermediate gear : bánh truyền tốc vừa phải § internal gear : bánh răng vào § involute gear : bánh răng đường thân khai § lifting gear : cơ cấu nâng § liên kết type valve gear : cơ cấu van liên động § low gear : bánh truyền tốc chậm § master gear : bánh răng cài, bánh răng chủ yếu § meshing gear : pi nhông trượt, bánh răng trượt § mitre gear : bánh phân khía hình nón § pinion gear : pi nhông, bánh răng § pit gear : thiết bị giếng § pump gear : phụ tùng sản phẩm công nghệ bơm, bánh răng trong bơm § reduction gear : bánh giảm tốc § ring gear : vòng răng § shift gear : bánh răng lệch § sliding gear : bánh răng trượt § spider gear : bánh răng hình sao § spiral gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § spur gear : bánh truyền động trục thẳng § steering gear : cơ cấu đổi hướng § stepped gear : bánh răng phân tầng § striking gear : cơ cấu phân phát động § sun gear : bánh răng hành tinh, cơ cấu truyền động kiểu toàn cầu § switch gear : thiết bị đóng mở § synchro-mesh gear : bánh răng đồng bộ, cơ cấu đồng bộ hóa § timing gear : bánh răng định giờ, rơle thời gian, bộ phân phối (trong động cơ đốt trong) § transmission gear : bánh răng truyền động § turbine gear : cơ cấu giảm tốc của tuabin § valve gear : cơ cấu van § variable speed gear : cơ cấu biến tốc § volute gear : bánh răng xoắn ốc § worm gear : bánh truyền động trục vít § gear jammer : người tài xế tài
*Xem thêm: Search Results For Bảng Ngọc Garen【Copy_Vb68, 7 Bảng Ngọc Garen Mùa 8 Mới Nhất

*

*

gear

Từ điển Collocation

gear noun

1 in a vehicle

ADJ. bottom, vị trí cao nhất driving along in đứng top gear | high, low | first, second, etc. | reverse

VERB + GEAR engage, select Engage first gear và move off. | change, change into, move into, put/slam/slip sth into, shift (into), switch It"s difficult lớn steer & change gear at the same time. She put the car into first gear & drove off. (figurative) The tiệc nhỏ organization is moving into đứng đầu gear as the election approaches. | move up, step up (often figurative) Coming out of the final bend, the runner stepped up a gear khổng lồ overtake the rest of the pack. | crash, grind He was crashing the gears because he was so nervous.

GEAR + NOUN change She made a smooth gear change. | lever, stick (also gearstick)

PREP. in (a/the) ~ driving along in third gear Some drivers leave the oto in gear when parking on hills. | out of ~ Leave the car out of gear.

2 equipment/clothes

ADJ. camping, climbing, fishing, running, sports, swimming, walking | breathing firemen in breathing gear | landing, winding the plane"s landing gear | combat, riot | outdoor | designer wearing expensive designer gear

VERB + GEAR be dressed in, have on, wear She had her running gear on. | put on, take off

PREP. in … ~ a group of young men in combat gear

Từ điển WordNet
Xem thêm: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Volibear Top Mạnh, Ngọc Bổ Trợ Volibear

English Slang Dictionary

clothing; "The new gear I got is all that!"

English Synonym & Antonym Dictionary

gears|geared|gearingsyn.: equip furnish outfit rig wheel