Garena tuyển dụng

  -  
Viết tấn công giáemployers--follow#showPopup" class="button_to" method="get" action="/companies/garena-vietnam/followings/new?locale=vi" data-remote="true">Theo dõi


Bạn đang xem: Garena tuyển dụng

redirect-url#handleRedirectUrl" data-controller="tooltip redirect-url" data-redirect-url-url-value="http://www.seagroup.com" title="Đến trang web">

"Aim lớn change people"s lives by providing great experiments with mạng internet based services" - This mission leads us khổng lồ be the pioneer in e-sports & one of few giải pháp công nghệ companies providing e-payment và e-commerce platforms. Some key factors about us:

One of fastest-growing technology companies in Vietnam.Found 2009 and reached 1,300+ employees in Aug, 2015.50 Point of Customer Service nationwide besides 3 offices in Hanoi, Ho bỏ ra Minh and Danang citieswww.seagroup.com
1International working environment 2Competitive salary và benefit 3Chance to lớn work on-site in Singapore

*

*

*Xem thêm: Viết Thư Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Hay Và Ý Nghĩa, Viết Thư Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn

*

*

Attractive income with year bonusHealth insurance package & Private health insuranceAllowance: Lunch - Flexible working hour
Công ty đẹp, mọi người thân trong gia đình thiện, học được không ít thứ tự đồng nghiệpkhông rất cần được ot thừa nhiều, planing tương xứng với thời hạn làm cho từng sprint
The office is great và the workplace is hugeThe basic benefits are goodThe bosses are really good tooThere's a lot of technical sharing
Sếp tốt, đồng nghiệp trợ giúp lẫn nhau, gồm chút tuyên chiến đối đầu với nhau.Có bảo đảm Generali, du lịch hằng năm trong ngân sách cho phép, tea time, pantry nhiều đồ ăn nước uống, văn phòng công sở đẹp.Bàn thao tác rộng, 2 màn hình, được cập táo macbook pro (iOS...


Xem thêm: Cách Xây Lâu Đài Minecraft *Đấu Bedwar Cùng Fan Siêu Pro, Lệnh Xây Tòa Lâu Đài

employers--promote-review#handleRedirect" data-employers--promote-review-target="selectCompany">Chọn Công TyProdarkCông ty Cổ phần chứng khoán Đại phái mạnh (DNSE)10knReactPlusVIETRANTOURWisdom RoboticCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ kinh doanh ĐỊA ỐC ĐẤT PHÚCHSPACE COMPANY LIMITED