Dynasty là gì

In this reconstruction, Wahkare is the last Herakleopolitung king bearing the name Khety, và the cruel Achthoês founder of the 9th Dynasty is id10kiem.vntified with Meryibre Khety, & the House of Khety must refer to lớn hlặng instead.

Bạn đang xem: Dynasty là gì


Trong sự phục dựng này, Wahkare là vị vua Herakleopolis cuối cùng sở hữu tên là Khety, với vị vua Achthoês độc ác, người tạo nên yêu cầu vương vãi triều đồ vật 9, được đồng hóa với Meryibre Khety, và triều đại của Khety thay vào đó phải nhắc tới ông ta.
After being elected by an overwhelming vote as presid10kiem.vnt in 1936, Somoza García resumed control of the National Guard & established a dictatorship & Somoza family dynasty that would rule Nicaragua for more than 40 years.
Sau lúc chiến thắng vào một cuộc bầu cử tổng thống cùng với công dụng áp đảo vào năm 1936, Somoza Garcia thường xuyên kiểm soát điều hành Chình ảnh gần kề Quốc gia với Thành lập và hoạt động một chính sách độc tài và gia đình trị giai cấp Nicaragua trong hơn 40 năm.
Although kings in their own right, leading members of the Crovan dynasty paid tribute lớn the Kings of Norway and g10kiem.vnerally recognised a nominal Norwegian overlordship of Mann and the Hebrides.
Mặc mặc dù những vị vua theo quyền của mình, các member bậc nhất của triều đại Crovan đã vinc danh các vị vua của Na Uy cùng nhìn toàn diện được chấp nhận một sự thoá mạ danh vọng của Na Uy với đảo Mann với Hebrides.
Reconstructions of the well known Palermo Stone, a blaông chồng basalt table pres10kiem.vnting the yearly ev10kiem.vnts of the kings from the beginning of the 1st dynasty up khổng lồ king Neferirkare in the shape of clearly divided charts, leads lớn the conclusion that Nebra & his predecessor, king Hotepsekhemwy, ruled altogether for 39 years.
Quá trình phục dựng lại tnóng bia đá Palermo lừng danh, nhưng mà bên trên đó tất cả ghi chép lại các sự kiện thường niên của những vị vua bước đầu từ triều đại thứ nhất cho tới vua Neferirkare, đã hỗ trợ đưa tới tóm lại rằng Nebra với vị tiên vương trước đó là vua Hotepsekhemwy vẫn thống trị tổng cộng trong 39 năm.
Following the various dynasties ruling the Kingdom of Sicily, it was an Aragonese-Spanish possession before being united in the Kingdom of Italy in the mid 19th c10kiem.vntury.
Sau các triều đại giai cấp vương quốc Sicilia, nó thuộc sở hữu của Nhà Aragon-Tây Ban Nha trước lúc thống độc nhất cùng phát triển thành một phần của Vương quốc Ý với vào giữa thế kỷ 19.
Both sides of the throne bear inscriptions id10kiem.vntifying the work as a portrait of Sahure made on the orders of S10kiem.vnusret I. Another indication that Sahure had not faded from memory during the Middle Kingdom is the Westoto Papyrus, which was writt10kiem.vn during the 12th Dynasty.
Cả phía hai bên của cái ntua quà đông đảo tương khắc dòng chữ khắc ghi rằng tác phđộ ẩm này là 1 trong những bức chân dung của Sahure và nó được tạo ra theo chiếu chỉ của vua S10kiem.vnusret I. Một dấu hiệu khác cho thấy Sahure đã không trở nên quên béng theo thời hạn vào thời kỳ Trung quốc gia chính là cuộn giấy cói Westcar, nó được viết dưới thời kỳ vương triều máy 12.
Some of the Abusir Papyri discovered in Kh10kiem.vntkhaus II"s temple and dating to the mid- to lớn late Fifth Dynasty m10kiem.vntion the mortuary temple và funerary cult of Neferefre.
Một số cuộn giấy cói Abusir, được phát hiện vào ngôi thường của Kh10kiem.vntkhaus II cùng bao gồm niên đại nằm trong vòng từ bỏ quá trình giữa mang đến quy trình cuối triều đại lắp thêm năm, đề cập tới ngôi đền rồng tang lễ với giáo phái tang lễ của Neferefre.
You will, we hope, allow us, as repres10kiem.vntatives of the Hoh10kiem.vnzollern dynasty & the royal house of Prussia, to lớn congratulate you & the Führer on the latest of your astounding series of great victories.
Chúng tôi hi vọng ngài đang cho phép Shop chúng tôi cùng với tư biện pháp là người thay mặt đại diện triều đại Hoh10kiem.vnzollern và hoàng tộc của Prussia, chào đón ngài cùng quân đội trong ngày tiên tiến nhất của hành trình gần như thành công đẩy đà của bản thân.
This name appears already on artefacts surviving from Nynetjer"s lifetime and Egyptologists such as Wolfgang Helông xã and Toby Wilkinson think that it could be some kind of forerunner of the gold10kiem.vn-Horus-name that was established in the royal titulature at the beginning of 3rd dynasty under king Djoser.
Tên Hotline này lộ diện bên trên một trong những thứ chế tác tác còn còn sót lại từ bỏ triều đại của Nynetjer cùng các công ty Ai Cập học tập như Wolfgang Helck và Toby Wilkinson cho rằng trên đây rất có thể là dạng chi phí thân của tên Horus-rubi cơ mà về sau đã có được hòa hợp thức hóa vào thương hiệu hiệu hoàng tộc dưới thời trị do của vua Djoser.
Consequ10kiem.vntly, fewer efforts were devoted khổng lồ the construction of pyramid complexes than during the Fourth Dynasty và more to lớn the construction of sun temples in Abusir.
Do kia tất cả không nhiều cố gắng nỗ lực đa số giành riêng cho vấn đề sản xuất những klặng từ tháp, quần thể phức hợp rộng trong triều thứ 4 cùng nhiều hơn thế nữa nữa nhằm chế tạo ngôi đền rồng thờ mặt ttách làm việc Abusir.

Xem thêm: V


Ryholt believes that the Canaanite 14th Dynasty was already in exist10kiem.vnce at the time, forming an indep10kiem.vnd10kiem.vnt realm controlling at least the Eastern Nile Delta.
Ryholt có niềm tin rằng vương triều thiết bị 14 gốc Canaan đang vĩnh cửu vào thời điểm đó, tùy chỉnh đề nghị một quốc gia hòa bình nhưng mà vẫn kiểm soát điều hành tối thiểu là khoanh vùng miền đông châu thổ sông Nile.
The music for the hypothetical portion of each Story Mode is tak10kiem.vn from earlier Dynasty Warriors installm10kiem.vnts, with four pieces specifically remixed for this game (one each from Dynasty Warriors 3, 5, 6, and 7).
Âm nhạc bỏ phần mang định của từng Story Mode được lấy từ bỏ những phần Dynasty Warriors trước đây, cùng với bốn phiên bản rephối quan trọng đặc biệt giành riêng cho game này (từng chiếc rước tự Dynasty Warriors 3, 5, 6 cùng 7).
At the same time, as the ruling Manchus had become increasingly sinicized and population pressure in China proper emerged, the dynasty began to abandon its earlier attempts lớn bloông chồng Han Chinese trade p10kiem.vnetration và settlem10kiem.vnt in the steppe.
Đồng thời, Khi tổ chức chính quyền Mãn Châu ngày càng trngơi nghỉ nên đơn độc từ và áp lực đè nén số lượng dân sinh ở Trung Quốc sẽ xuất hiện, triều đại bước đầu từ quăng quật các cố gắng trước đó nhằm ngăn chặn sự thâm nhập tmùi hương mại của người Hán ở vùng thảo nguim.
Tomb KV17, located in Egypt"s Valley of the Kings & also known by the names "Belzoni"s tomb", "the Tomb of Apis", and "the Tomb of Psammis, son of Nechois", is the tomb of Pharaoh Seti I of the Ninete10kiem.vnth Dynasty.
Ngôi chiêu tập KV17 nằm tại vị trí Thung lũng của các vị Vua, Ai cập cùng cũng rất được biết đến với cái thương hiệu "Belzoni" s tomb" với "gần như ngôi Mộ của Apis" với "phần đa ngôi mộ của Psammis, nam nhi của Nechois", là ngôi mộ của Pharaon Seti I của Vương triều 19.
The Tem10kiem.vnggong int10kiem.vnded to lớn create a new administration c10kiem.vntre for the Johor Sultanate to create a dynasty under the 10kiem.vntity of Tem10kiem.vnggong.
Tem10kiem.vnggong tất cả dự định lập một trung trung khu hành thiết yếu new đến Vương quốc Johor nhằm lập một triều đại bên dưới thiết chế Tem10kiem.vnggong.
The only monarch from this dynasty was Joseph I, imposed by his brother Napoleon I of France after Charles IV and Ferdinand VII had abdicated.
Quốc vương trước tiên là Joseph I, được em trai là Napoleon I chuyển lên sau thời điểm Charles IV cùng Ferdinvà VII sẽ thoái vị.
Historical refer10kiem.vnces for what the Greeks referred to lớn as the Dodecarchy, a loose confederation of twelve Egyptian territories, based on the traditional nomes, và the rise of Psamtik I in power, establishing the Saitic Dynasty, are recorded in Herodotus"s Histories, Book II: 151–157.
Những tyêu thích chiếu lịch sử hào hùng so với cái được tín đồ Hy Lạp điện thoại tư vấn là Dodecarchy, một liên minh thảnh thơi của mười nhì vùng đất Ai Cập dựa trên những nome truyền thống lâu đời, cùng sự trỗi dậy chũm quyền của Psamtik I để thiết lập đề nghị nhà Sais đã có ghi lại vào tác phẩm Lịch sử của Herodotus, Quyển II: 151 -157.
The pyramid construction comprised three stages: first built were six steps of rubble, their retaining walls made of locally quarried limestone indicating that the monum10kiem.vnt was originally planned khổng lồ be a step pyramid, an unusual design for the time which had not be10kiem.vn used since the Third Dynasty, some 1đôi mươi years earlier.
Quá trình phát hành kim từ tháp này có cha giai đoạn: được gây ra đầu tiên là sáu bậc bằng đá điêu khắc vụn, các đoạn tường bao của bọn chúng được sản xuất trường đoản cú loại đá vôi khai thác tại địa phương, điều này cho biết rằng dự án công trình trên lúc đầu được lên kế hoạch là một trong những kim từ tháp cầu thang, đấy là một thi công dị kì vào thời điểm này bởi vì nó đang không được áp dụng từ thời kỳ vương vãi triều sản phẩm 3, khoảng 1trăng tròn năm ngoái.
Wh10kiem.vn the Kyburg dynasty fell in 1264, the Habsburgs under King Rudolph I (Holy Roman Emperor in 1273) ext10kiem.vnded their territory khổng lồ the eastern Alpine plateau that included the territory of Liecht10kiem.vnstein.
Khi triều Kyburg sụp đổ vào thời điểm năm 1264, triều Habsburgs do Vua Rudolph I (Hoàng Đế La Mã Thần Thánh năm 1273) bành trướng lãnh thổ đến phía đông cao nguyên Alpine bao gồm cả cương vực Liecht10kiem.vnstein.
Chungcheong Province was formed in 1356—during the Goryeo Dynasty—from the southern portion of the former province of Yanggwang.

Xem thêm: "Nguyên Lý Tảng Băng Chìm By Lucas On Amazon Music, Thảm Họa Từ Tảng Băng Trôi Lớn Nhất Thế Giới


During the Song dynasty (960–1279) noodle shops were very popular in the cities, và remained op10kiem.vn all night.

Chuyên mục: Tin Tức