Download Cửu Âm Chân Kinh

  -  

Tải với vận tốc nhanh khô với ổn địnhTích hòa hợp công dụng tải tiếp (Resume) Lúc bị mất liên kết mạng giữa chừng

Nhược điểm:

Không cung cấp trên winXP

Tên tập tinKích thước tập tinKích thước gameTải về liên kết
10kiem.vnChanKinh2-Installer.exe908 KB22 GB

*
Bạn đang xem: Download cửu âm chân kinh

Bản đầy đủ

Tên tập tinKích thước tập tinKích thước gameTải về liên kết
10kiem.vnChanKinh2-Full.rar21 GB22 GB

*


Tải bạn dạng cập nhậtHTTPTên tập tin Kích thước tập tin Tải về link Phiên bản hiện hành
Patch 217-2184,8MBHTTPhường liên kết0.0.1.217-0.0.1.218
Patch 216-217374,4KBHTTPhường liên kết0.0.1.216-0.0.1.217
Patch 215-21666,3MBHTTP.. liên kết0.0.1.215-0.0.1.216
Patch 214-215274,6MBHTTP. liên kết0.0.1.214-0.0.1.215
Patch 213-214339,8MBHTTP liên kết0.0.1.213-0.0.1.214
Patch 212-213587,4MBHTTP liên kết0.0.1.212-0.0.1.213
Patch 211-212531,9MBHTTPhường liên kết0.0.1.211-0.0.1.212
Patch 210-211257,7MBHTTPhường. liên kết0.0.1.210-0.0.1.211
Patch 209-210207,74MBHTTP liên kết0.0.1.209-0.0.1.210
Patch 208-20912KBHTTPhường liên kết0.0.1.208-0.0.1.209
Patch 207-20812KBHTTP.

Xem thêm: Anime Theo Chủ Đề Giải Mã Giấc Mơ Anime Theo Chủ Đề Giải Mã Giấc MơXem thêm: 500+ Share Acc Lol 2021, Nick Liên Minh Cộng Đồng Trắng Thông Tin Mới Nhất

liên kết
0.0.1.207-0.0.1.208
Patch 206-2071,05MBHTTP liên kết0.0.1.206-0.0.1.207
Patch 205-20616KBHTTP. liên kết0.0.1.205-0.0.1.206
Patch 204-205867KBHTTP liên kết0.0.1.204-0.0.1.205
Patch 203-2041.84MBHTTP. liên kết0.0.1.203-0.0.1.204
Patch 202-2034.17MBHTTPhường liên kết0.0.1.202-0.0.1.203
Patch 201-2021.5MBHTTP. liên kết0.0.1.201-0.0.1.202
Patch 200-2013.9MBHTTPhường. liên kết0.0.1.200-0.0.1.201
Patch 199-2004.1MBHTTPhường liên kết0.0.1.199-0.0.1.200
Patch 198-1991.82MBHTTP liên kết0.0.1.198-0.0.1.199
Patch 197-1984.21MBHTTPhường liên kết0.0.1.197-0.0.1.198
Patch 196-197429KBHTTPhường liên kết0.0.1.196-0.0.1.197

Điều khoản thực hiện Bảo mật tài khoản Hướng dẫn setup & gỡ vứt Tkhô hanh tân oán