Dice Là Gì

  -  
a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance:


Bạn đang xem: Dice là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú 10kiem.vn.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


two small cubes (= square, box-shaped solids) that are the same, each with a different number of spots on each of its six sides, used in games
Given such a momentous increase in air traffic, is it not dicing with death khổng lồ privatise air traffic control?
At 100 ft & 500 mph the only response can be a reflex response, and reflexes can be developed otherwise than by dicing with death.
I understand that five ambulance services và one fire brigade wear diced cap bands, but that these are of a different colour from those worn by the police.
In every turn, each player rolls a die và progresses on the board, which usually has branching paths.
In turn, each player roles a single die và moves at least one space & at most that many spaces around the board.
Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của các biên tập viên 10kiem.vn 10kiem.vn hoặc của 10kiem.vn University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Tạo Hình Dàn Diễn Viên &Apos; Thiên Lông Bát Bộ 2019 &Apos; Bị Chê Sến, Lòe Loẹt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 10kiem.vn English 10kiem.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tải Game Lột Đồ Con Gái 18+ Cho Điện Thoại, Màn Chơi Game Lột Đồ Của Hot Girl Tại Quán Net

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message